FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 482

k odpovědím členů vlády ČSFR na interpelace podané poslanci SL

Sněmovna lidu na 21. společné schůzi Sněmovny lidu a

Sněmovny národů dne 11. března 1992

vzala na vědomí odpovědi

předsedy vlády ČSFR JUDr. M. Čalfy

tisk 1218 - na interpelaci podanou poslancem J. Špačkem (tisk 1126) tisk 1333 - na interpelaci podanou poslancem B. Hubálkem

(tisk 1220) - poslanec vyjádřil nespokojenost s odpovědí, žádá údaje konkretizovat místopředsedy vlády ČSFR RNDr. J. Mikloška, DrSc.

tisk 1239 - na interpelaci podanou poslancem G. Adamem (ústní)

ministra financí ČSFR Doc. Ing. V. Klause, CSc.

tisk 1045 - na interpelaci podanou poslancem S. Hanákem (tisk 952) tisk 1178 - na interpelaci podanou poslancem F. Magyarem (tisk 1073)

ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera

tisk 1216 - na interpelaci podanou poslancem M. Janstou (tisk 1129) ministra hospodářství ČSFR Ing. V. Dlouhého, CSc.

tisk 1282 - na interpelaci podanou poslancem B. Hubálkem (tisk 1204) tisk 1302 - na interpelaci podanou poslancem K. Ježkem (ústní)

tisk 1317 - na interpelaci podanou poslancem L. Žáčkem (ústní)

ministra obrany ČSFR L. Dobrovského

tisk 1247 - na interpelaci podanou poslancem L. M. Molnárem (tisk 1157)

ministra vnitra ČSFR Ing. J. Langoše

tisk 1238 - na interpelaci podanou poslancem B. Hubálkem (tisk 1165)

tisk 1240 - na interpelaci podanou poslancem J. Wagnerem (ústní)

ministra práce a sociálních věcí ČSFR P. Millera

tisk 1332 - na interpelaci podanou poslancem L. Žáčkem (ústní)

ministra zahraničního obchodu ČSFR Ing. J. Bakšaye

tisk 1270 - na interpelaci podanou poslancem J. Wagnerem (ústní)

ministra-předsedy FVŽP Ing. J. Vavrouška, CSc.

tisk 1169 - interpelace podaná poslance O. Humlem (tisk 1109)

ministryně kontroly ČSFR Ing. K. Kořínkové, CSc.

tisk 1289 - interpelace podaná poslancem M. Malým (tisk 1225).


L. Žáček v.r.
F. Magyar v.r.
R. Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu
Přihlásit/registrovat se do ISP