FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 362

k návrhu na vypuštění bodu: Volba generálního inspektora ozbrojených sil z programu 18. společné schůze SL a SN

Sněmovna lidu na 18. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 12. listopadu 1991 na návrh politického grémia vypustila bod: Volba generálního inspektora ozbrojených sil z programu 18. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů.

F. Magyar v. r.
R. Battěk v. r.
R. Sacher v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu
Přihlásit/registrovat se do ISP