FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 239

k návrhu na volbu předsedy výboru iniciativního a petičního Federálního shromáždění

Sněmovna lidu na 15. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 30. května 1991

zvolila
poslance
Karola Stome
předsedou výboru iniciativního a petičního Federálního shromáždění
Benda v.r., Pohanka v.r.
Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP