FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 322

k návrhu na volbu předsedy zvláštního kontrolního orgánu FS, který je zřízen podle § 5 odst. 1 zákona č. 244/1991 Sb., o FBIS

Sněmovna lidu na 17. společné schůzi Sněmovny lidu

a Sněmovny národů dne 3. října 1991

zvolila

předsedou zvláštního kontrolního orgánu FS, který je zřízen podle § 5 odst. 1 zákona č. 244/1991 Sb. o FBIS poslance Sněmovny lidu Júlia Bobovnického.

F. Magyar v. r.
M. Pohanka v.
R. Battěk v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu
Přihlásit/registrovat se do ISP