FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

334

k odpovědím členů vlády České a Slovenské Federativní Republiky na interpelace podané poslanci Sněmovny lidu

Sněmovna lidu na 17. společné schůzi Sněvny lidu a Sněmovny národů dne 8. a 9. října 1991 schválila toto usnesení:

Sněmovna lidu bere na vědomí:

odpověď ministra - předsedy Federálního výboru pro životní prostředí ČSFR Josefa Vavrouška (tisk 544) na interpelaci

poslankyně Mahuleny Čejkové (tisk 494)

- odpověď ministra - předsedy Federálního výboru pro životní

prostředí ČSFR Josefa Vavrouška (tisk 560) na interpelaci poslance L. Voleníka (ústní, 13. schůze, 27. 2. 1991)

- odpověď ministra - předsedy Federálního výboru pro životní

prostředí (tisk 811) na interpelaci poslance P. Mornára (ústní)

- odpověď ministra dopravy ČSFR Jiřího Nezvala (tisk 551) na

interpelaci Karola Honnera (tisk 500)

- odpověď ministra dopravy ČSFR Jiřího Nezvala (tisk 763) na

interpelaci poslance F. Magyara (tisk 704)

- odpověď ministra obrany ČSFR Luboše Dobrovského (tisk 399) na

interpelaci poslance E. Baštigála (tisk 338)

- odpověď ministra práce a sociálních věcí ČSFR P. Millera

(tisk 600) na interpelaci poslance Gejzy Adama (tisk 558)

- odpověď ministra práce a sociálních věcí ČSFR P. Millera

(tisk 764) na interpelaci poslance F. Magyara (tisk 705)

- odpověď ministra práce a sociálních věcí P. Millera (tisk 461) na interpelaci poslankyně G. Rothmayerové (tisk 412)

- odpověď ministra práce a sociálních věcí P. Millera (tisk 405) na interpelaci E. Zálešákové (ústní 27. 11. 1990)

F. Magyar v. r.
M. Pohanka v. r.
R. Battěk v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu
Přihlásit/registrovat se do ISP