FEDERÁLNÍ SHROMAŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 195

k návrhu na účast poslanců České národní rady a Slovenské národní rady na 14. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů

Sněmovna lidu na 14. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 28. března 1991 schválila podle § 17 odstavec 2 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění účast poslanců České národní rady a Slovenské národní rady při projednávání návrhů zákonů o úpravě vlastnických vztahů k půdě.

Kos v.r., Žáček v.r.
v.z. Valko v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP