USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 241

k návrhu na zařazení poslanců Sněmovny lidu do výborů Sněmovny lidu

Sněmovna lidu na své 4. schůzi dne 31. května 1991 zařadila poslance

Pavola

Hrušovského do výboru zahraničního

Boleslava

Bártu do výboru pro životní prostředí

Zuzanu

Tvrdou do výboru pro životní prostředí

Vasila

Mohoritu do výboru zahraničního

Ladislava

Molnára do výboru sociálního a kulturního.

Pohanka v.r., Benda v.r.
Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu

Přihlásit/registrovat se do ISP