USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 77

ke způsobu odvolání poslance Sněmovny lidu z funkce člena předsednictva Federálního shromáždění

Sněmovna lidu na 2. schůzi Sněmovny lidu dne 22. října 1990 schválila toto usnesení:

Sněmovna lidu souhlasí, aby odvolání poslance Sněmovny lidu z funkce člena předsednictva Federálního shromáždění se provedlo tajným hlasováním hlasovacími lístky.

Adámek v.r., Pohanka v.r.
Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu

Přihlásit/registrovat se do ISP