FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 191

k návrhu na nedodržení lhůty 48 hodin k prostudování podkladových materiálů k návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd ve znění pozdějších předpisů (tisk 491) a k vládnímu návrhu zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě (tisk 393)

Sněmovna lidu na 14. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 27. března 1991 schválila nedodržení lhůty 48 hodin k prostudování podkladových materiálů k

- návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd ve znění pozdějších předpisů (tisk 491) a k

- vládnímu návrhu zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě (tisk 393).

Kos v.r., Žáček v.r.
v.z. Valko v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP