USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 80

k návrhu na přesunutí bodu pořadu jednání 2. schůze Sněmovny lidu

Sněmovna lidu na 2. schůzi Sněmovny lidu dne 22. října 1990 přijala toto usnesení:

Sněmovna lidu s o u h l a s í, aby bod programu:

Volba člena předsednictva Federálního shromáždění, byl přesunut na další schůzi Sněmovny lidu.

Világi v.r., Pohanka v.r.
Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu
Přihlásit/registrovat se do ISP