FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 353

k návrhu na doplnění pořadu 18. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

Sněmovna lidu na 18. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 7. listopadu 1991 doplnila návrh pořadu 18. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů o bod

Návrh zákona o době nesvobody (tisk 517A).

R. Sacher v.r.
R. Battěk v.r.
F. Magyar v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu
Přihlásit/registrovat se do ISP