USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 425

k návrhu na volbu komise pro zjišťování výsledků voleb

Sněmovny lidu na své 8. schůzi dne 17. února 1992 zvolila členy komise pro zjišťování výsledků voleb k tajné volbě místopředsedy SL, členů předsednictva FS, členů předsednictva SL a předsedy mandátového a imunitního výboru SL poslance

Jozefa Kakačku

Michala Bláhu

Miroslava Janstu

Aleše Kladiva

Danu Němcovou

Ladislava Žáčka

Zuzanu Tvrdou

Ladislava Molnára.

M. Pohanka v.r., F. Magyar v.r.
R. Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu
Přihlásit/registrovat se do ISP