USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 11

k návrhu představitelů politických stran a politických hnutí ČSFR na volbu 19 poslanců Sněmovny lidu

členy předsednictva Federálního shromáždění (tisk 3)

Sněmovna lidu na své 1. (ustavující) schůzi dne 27. června 1990 zvolila členy předsednictva Federálního shromáždění tyto poslance:

Doc. PhDr. Bártu Boleslava

Ing. Battěka Rudolfa

JUDr. Benčíka Michala, CSc.

PhDr. Bendu Václava

Černého Alberta

Doc. Ing. Honnera Karola

Jenerála Jaroslava

JUDr. Kesslera Zdeňka

Doc. Ing. Komárka Valtra, DrSc.

Kučeru Petra

RSDr. Mohoritu Vasila

Němcovou Danu

Ryndu Ivana

Szöcze Ference

JUDr. Sachera Richarda

Prof. Ing. Šilhána Věnka, CSc.

Šimko Ivana

JUDr. Valka Ernesta

Vrabce Mariána.

Adámek v. r., Magyar v. r.
Battěk v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu

Přihlásit/registrovat se do ISP