FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 203

k návrhu na opětovné projednávání vládního návrhu zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a návrhu zákona o Československé tiskové kanceláři

Sněmovna lidu na 15. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 15. 5. 1991 schválila toto usnesení:

Sněmovna lidu a Sněmovna národů souhlasí s opětovným projednáváním vládního návrhu zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a návrhu zákona o Československé tiskové kanceláři po projednání v prvém případě v hospodářských výborech a ve druhém ve výborech sociálních a kulturních obou sněmoven.

Benda v.r., Pohanka v.r.
Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP