FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 205

k návrhu na volbu ověřovatelů zápisu

Sněmovna národů na 15. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 14. května 1991 zvolila poslance

Františka Houšku
Michala Sýkoru
ověřovateli zápisu Sněmovny národů.
Houška v.r., Sýkora v.r.
Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů


Přihlásit/registrovat se do ISP