USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 196

k návrhu na volbu ověřovatelů Sněmovny lidu.

Sněmovna lidu na své 4. schůzi dne 14. května 1991

zvolila

ověřovateli Sněmovny lidu

poslance

Václava Bendu

Milana Pohanku

Pohanka v.r., Benda v.r.
Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu

Přihlásit/registrovat se do ISP