FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 113

k odpovědím členů vlády ČSFR na interpelace podané poslanci Sněmovny lidu

Sněmovna lidu v 9. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 27. listopadu 1990 vzala na vědomí.

- odpověď předsedy vlády ČSFR M. Čalfy (tisk 212) na interpelaci podanou poslancem M. Pohankou (tisk 42)

- odpověď místopředsedy vlády ČSFR P. Rychetského a J. Dienstbiera (tisk 333) na interpelaci podanou poslancem M. Janstou (tisk 228)

- odpověď ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera (tisk 221) na interpelaci podanou poslancem M. Janstou (ústní)

M. Jansta nebyl spokojen.

- odpověď ministra obrany ČSF.R L. Dobrovského (tisk 280) na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu L. Kudláčkem (ústní)

- odpověď ministra financí ČSFR V. Klause (tisk 309) na interpelaci podanou poslancem E. Křížem (tisk 149)

- odpověď ministra zahraničního obchodu ČSFR (tisk 282) na interpelaci podanou poslancem O. Humlem (ústní)

- odpověď ministra hospodářství ČSFR V. Dlouhého (tisk 273) na interpelaci podanou poslancem E. Křížem (tisk 133)

- odpověď ministra práce a sociálních věcí ČSFR P. Millera (tisk 274) na interpelaci podanou poslancem E. Křížem (tisk 149)

- odpověď ministra dopravy ČSFR J. Nezvala (tisk 263) na interpelaci podanou poslancem E. Křížem (tisk 185)

- odpověď ministra dopravy ČSFR J. Nezvala (tisk 250) na interpelaci podanou poslancem J. Wagnerem (tisk 132)

- odpověď ministra vnitra ČSFR J. Langoše (tisk 277) na interpelaci podanou poslancem Z. Kesslerem (tisk 174)


Pohanka v.r., Világi v.r.
Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP