USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 347

k návrhu na uvolnění poslanců Sněmovny lidu z výboru pro plán a rozpočet Sněmovny lidu

Sněmovna lidu na své 6. schůzi dne 7. listopadu 1991 uvolnila poslance

Júlia BOBOVNICKÉHO

Jaromíra ŠLÁPOTU

z členství ve výboru pro plán a rozpočet Sněmovny lidu.

V. Benda v.r., F. Magyar v.r.
R. Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu

Přihlásit/registrovat se do ISP