USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 18

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na složení komise k přípravě usnesení Federálního shromáždění k programovému prohlášení vlády České a Slovenské Federativní Republiky

Sněmovna lidu na 2. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 3. července 1990

zvolila

poslance

Boleslava Bártu

Zdeňka Masopusta

Danu Němcovou

Richarda Sachera

Ference Scosze

Eduarda Šimko

Oszkara ViIágiho

Zuzanu Tvrdou

Rudolfa ZukaIa

členy komise k přípravě usnesení Federálního shromáždění k programovému prohlášení vlády České a Slovenské Federativní Republiky.


Adámek v. r., Kos v. r.
Battěk v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu

Přihlásit/registrovat se do ISP