FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 338

k návrhu na volbu ověřovatelů zápisu

Sněmovna lidu na 18. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 29. října 1991

zvolila

ověřovateli zápisu

poslance

Františka MAGYARA Richarda SACHERA.


F. Magyar v.r.
R. Sacher v.r.
R. Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny liduPřihlásit/registrovat se do ISP