USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 348

k návrhu na volbu ověřovatelů zápisu Sněmovny lidu

Sněmovna lidu na své 6. schůzi dne 7. listopadu 1991 zvolila ověřovateli zápisu poslance

Václava BENDU

Františka MAGYARA.

V. Benda v.r., F. Magyar v.r.
R. Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP