USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 423

k ověření platnosti volby poslance Sněmovny lidu

Sněmovna lidu na své 8. schůzi dne 17. února 1992 podle čl. 47 ústavního zákona o čs. federaci č. 143/1968 Sb., ve znění pozdějších ústavních zákonů, ověřila platnost volby poslance Ing. Miroslava Téry.

M. Pohanka v.r., F. Magyar v.r.
R. Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu
Přihlásit/registrovat se do ISP