FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 245

k odpovědím členů vlády České a Slovenské Federativní Republiky na interpelace podané poslanci Sněmovny lidu

Sněmovna lidu na 15. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 29. května 1991

vzala na vědomí

- odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. M. Čalfy (tisk 395) na interpelaci podanou poslancem Z. Malinou (ústní)

- odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. M. Čalfy (tisk 506) na interpelaci podanou poslanci M. Buřivalovou a J. Špačkem (tisk 453)

- odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. M. Čalfy (tisk 549) na interpelaci podanou poslancem J. Wagnerem (tisk 475)

- odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. M. Čalfy (tisk 561) na interpelaci podanou poslancem R. Hrušínským (tisk 481)

- odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. M. Čalfy (tisk 621) na interpelaci podanou poslancem Z. Vysloužilem (tisk 576)

- odpověď ministra zahraničních věcí J. Dienstbiera (tisk 436) na interpelaci podanou poslankyní E. Novákovou (tisk 383)

- odpověď ministra zahraničních věcí J. Dienstbiera (tisk 571) na interpelaci podanou poslancem F. Magyarem (ústní)

- odpověď místopředsedy vlády ČSFR RNDr. J. Mikloška, DrSc. (tisk 351) na interpelaci podanou poslankyní E. Novákovou (tisk 272)

- odpověď místopředsedy vlády ČSFR RNDr. J. Mikloška, DrSc. (tisk 437) na interpelaci podanou poslankyní E. Novákovou (tisk 383)

- odpověď místopředsedy vlády ČSFR RNDr. J. Mikloška, DrSc. (tisk 508) na interpelaci podanou poslancem V. Niedobou (tisk 426)

- odpověď místopředsedy vlády ČSFR RNDr. J. Mikloška, DrSc. (tisk 550) na interpelaci podanou poslankyni E. Novákovou (tisk 490)

- odpověď místopředsedy vlády ČSFR RNDr. J. Mikloška, DrSc. (tisk 615) na interpelaci podanou poslancem G. Adamem (tisk 558)

- odpověď ministra dopravy ČSFR J. Nezvala (tisk 519) na interpelaci podanou poslanci Špačkem, Tejklem a Žaludem (tisk 463)

- odpověď ministryně kontroly ČSFR K. Kořínkové (tisk 507) na interpelaci podanou poslancem J. Piskořem (tisk 427).


Benda v.r., Pohanka v.r.
Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP