FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 216

k návrhu na zkrácení řečnické doby při projednávání vládního návrhu zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě (tisk 393)

Sněmovna lidu na 15. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 21. května 1991 přijala toto usnesení:

Sněmovna lidu souhlasí, aby podle § 20 odst. 4 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění byla řečnická doba omezena na dobu 10 minut.


Benda v.r., Pohanka v.r.
Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP