FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 417

k návrhu na zahájení dohodovacího řízení k návrhu zákona, kterým

se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku na jiné osoby (tisk 925)

Sněmovna lidu na 20. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 30. ledna 1992

- dle § 31 písm. b) zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění zahájila dohodovací řízení k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku na jiné osoby (tisk 925)

- dle § 32 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění zvolila členy dohodovacího výboru poslance

Vrchovského Jaroslava

Zána Jána

Kudláčka Libora

Kincla Jiřího

Niedobu Vladislava

Wagnera Jozefa.

F. Magyar v.r.
M. Pohanka v.r.
R. Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu
Přihlásit/registrovat se do ISP