USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 7

k návrhu představitelů politických stran a politických hnutí ČSFR na volbu předsedů a členů výborů ústavně právního, zahraničního a výboru pro plán a rozpočet Sněmovny lidu (tisk 3)

Sněmovna lidu na své 1. (ustavující) schůzi dne 27. června 1990

zvolila

I.

poslance

akademika Milana Čiče

předsedou výboru ústavně právního Sněmovny lidu,

Doc. Ing. Valtra Komárka, DrSc.

předsedou zahraničního výboru Sněmovny lidu,

Ing. Michala Borguľu

předsedou výboru pro plán a rozpočet Sněmovny lidu;

A. členy ústavně právního výboru Sněmovny lidu

poslance

JUDr. Bartončíka Josefa

Doc. PhDr. Bártu Boleslava, CSc.

JUDr. Benčíka Michala, CSc.

PhDr. Bendu Václava

Hrušovského Pavola

JUDr. Janstu Miroslava

JUDr. Kesslera Zdeňka

Konečného Pavla

Kopřivu Tomáše

JUDr. Kováře Jiřího

Magyara Františka

Mandlera Emanuela

JUDr., PhDr. Masopusta Zdeňka

JUDr. Pohanku Milana, CSc.

Rumla Jiřího

Tvrdou Zuzanu

JUDr. Valka Ernesta

Világi Oszkara

B. členy zahraničního výboru Sněmovny lidu

poslance

JUDr. Černého Jiřího

JUDr. Dospíšila Ivana

MUDr. Hanáka Stanislava

Chýlka Stanislava

Jambora Augustína

Jenerála Jaroslava

Kapustu Mariána

Kavana Jana

Kroupu Daniela

Kříže Ericha

Kučeru Petra

Konečného Jindřicha

Sahligerovou Evu

Suchánka Jaroslava

Sychru Miroslava

Szöcse Františka

Šepetku Jozefa

JUDr. Šimka Eduarda

Dr. Špačka Josefa

Ing. Vrabce Mariána;

C. členy výboru pro plán a rozpočet Sněmovny lidu

poslance

Andelovou Olgu

MUDr. Bobovnického Júliusa

JUDr. Filipa Vojtěcha

Gürtlera Štefana

Ježka Karla

Jurečku Jaroslava

Ing. Kováče Michala

MUDr. Krejcara Miloše

Ing. Peku Bohuslava

Piskoře Jaromíra

Ing. Richterka Richarda

Schneidera Jiřího

Prof. Ing. Šilhána Věnka, CSc.

Šlápotu Jaromíra

Wagnera Jozefa

Ing. Veverku Josefa, CSc.

Ing. Kincla Jiřího

Ing. Zána Jána, CSc.

Adámek v. r., Magyar v. r.
Battěk v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu
Přihlásit/registrovat se do ISP