FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 485

k návrhu na volbu ověřovatelů zápisu

Sněmovna lidu na 22. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 14. dubna 1992

zvolila

ověřovatele zápisu

poslance

Václava Bendu

Oszkára Világiho.

O. Világi v.r.
V. Benda v.r.
R. Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu
Přihlásit/registrovat se do ISP