USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 441

k návrhu pořadu 9. schůze Sněmovny lidu

němovna lidu na své 9. schůzi dne 3. března 1992 schválila tento návrh pořadu:

1. Ověření platnosti volby poslance SL

2. Slib poslance SL

3. Volba poslance SL do výboru SL

F. Magyar v.r., L. Žáček v.r.
R. Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu

Přihlásit/registrovat se do ISP