USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 138

k odpovědím členů vlády České a Slovenské Federativní Republiky na interpelace podané poslanci Sněmovny lidu

Sněmovna lidu na 10. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 19. prosince 1990 schválila toto usnesení:

Sněmovna lidu bere na vědomí:

- odpověď ministra financí ČSFR Ing. V. Klause, CSc. (tisk 377) na interpelaci podanou poslancem O. Humlem (ústní dne 24. 10. 1990);

- odpověď ministra financí ČSFR ing. V. Klause, CSc. (tisk 378) na interpelaci podanou poslancem F. Magyarem (ústní dne 27. 11. 1990);

- odpověď ministra vnitra ČSFR Ing. J. Langoše (tisk 376) na interpelaci podanou poslancem B. Hubálkem (tisk 178);

- odpověď ministra financí ČSFR Ing. V. Klause CSc. (tisk 384) na interpelaci podanou poslankyní E. Novákovou (tisk 319);

Sněmovna lidu nebere na vědomí:

- odpověď ministra financí ČSFR Ing. V. Klause CSc. (tisk 379) na interpelaci podanou poslanci J. Wagnerem a F. Magyarem (ústní dne 27. 11. 1990).

Tyl v.r., Világi v.r.
Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP