USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 9

k návrhu představitelů politických stran a politických hnutí ČSFR

na zřízení dalších výborů Sněmovny lidu (tisk 3)

Sněmovna lidu na své 1. (ustavující) schůzi dne 27. června 1990 zřídila tyto další výbory:

branný a bezpečnostní

hospodářský

sociální a kulturní

pro životní prostředí.

Adámek v. r., Kos v. r.
Battěk v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP