USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 16

k návrhu na zřízení zemědělské komise Sněmovny lidu

Sněmovna lidu na své 1. (ustavující) schůzi dne 27. června 1990 přijala toto usnesení:

Sněmovna lidu souhlasí, že do příští schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů bude předložen návrh na zřízení zemědělské komise Sněmovny lidu.

Adámek v. r., Kos v. r.
Battěk v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu

Přihlásit/registrovat se do ISP