USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 10

k návrhu představitelů politických stran a politických hnutí ČSFR

na volbu předsedů a členů výborů Sněmovny lidu (tisk 3)

Sněmovna lidu na své 1. (ustavující) schůzi dne 27. června 1990

zvolila

I.

poslance

Šimka Ivana

předsedou výboru branného a bezpečnostního Sněmovny lidu

Doc. Ing. Zukala Rudolfa, CSc.

předsedou výboru hospodářského Sněmovny lidu

Doc. PhDr. Laluhu Ivana, CSc.

předsedou výboru sociálního a kulturního Sněmovny lidu

PhDr. Ryndu Ivana

předsedou výboru pro životní prostředí Sněmovny lidu

II.

A. členy výboru branného a bezpečnostního Sněmovny lidu

poslance

PhDr. Deyla Vojtěcha

Baštigala Eduarda

Černého Alberta

Dienstbiera Jiřího ml.

Hubálka Bohuslava

JUDr. Jedináka Zdeňka

Kocába Michaela

Kladiva Aleše

Kňažka Milana

Malého Michala

Pospíšila Jiřího

Rajniče Alojze

Ropka Radomila

JUDr. Sachera Richarda

Soukupa Jiřího

Vašáryovou Emílii

B. členy výboru hospodářského Sněmovny lidu

poslance

Adámka Miroslava

Ing. Bakšaye Jozefa

Ing. Kosa Jaroslava

Kučeru Stanislava

Kudláčka Libora

Ing. Kvačkaje Petera

Lacinu Jiřího

Malinu Zdeňka

Ing. Minku Júliusa, CSc.

Niedobu Vladislava

Petroviče Alfonze

Šrámkovou Alenu

Ing. Tolara Vladimíra, CSc.

Ing. Tyla Miroslava

Ing. arch. Vandase Pavla

Vrchovského Ladislava

Ing. Zahrádku¨Pavla

Žáčka Ladislava

C. členy výboru sociálního a kulturního Sněmovny lidu

poslance

PaeDr. Adama Gejzu

Brannou Danu

Čičmance Pavla

MUDr. Čejkovou Mahulenu

JUDr. Danihela Vincenta

Doksanského Josefa

MUDr. Drešerovou Danu

Gyimesi Juraje

Hrušínského Rudolfa

Janču Bohumila

Kačera Jana

Mynáře Ivana

Musílka Jiřího

Němcovou Danu

MUDr. Novákovou Evu

Rothmayerovou Gabrielu

Ing. Sedláka Jiřího

Šormovou Rút

Tarhoviskou Soňu

Tomsu Josefa

Vidíma Jana

PhDr. Záležákovou Elišku

D. členy výboru pro životní prostředí Sněmovny lidu

poslance

Ing. Gebase Jaromíra

Doc. Ing. Honnera Karola, CSc.

Humla Ondřeje

Michálka Františka

Mornára Petera

MUDr. Novosáda Karla

Ing. Novotného Ivo, CSc.

Ing. Richtera Miroslava, CSc.

RNDr. Savčinského Vladislava

Soboňu Viliama

Ing. Soldáta Miroslava

Šebka Pavla

Šidíka Mikuláše

Ing. Tejkla Milana

Voleníka Lubomíra

Vysloužila Zdeňka

Ing. Zavřela Miroslava

Ing. arch. Žaluda Stanislava

Magyar v. r., Adámek v. r.
Battěk v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP