USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 483

k návrhu na volbu členů předsednictva Federálního shromáždění

Sněmovna lidu na své 9. schůzi dne 12. března 1992

zvolila

členy předsednictva Federálního shromáždění

poslance RNDr. Vladimíra Savčinského

poslankyni MUDr. Danu Drešerovou.

F. Magyar v.r., L. Žáček v.r.
R. Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu

Přihlásit/registrovat se do ISP