USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 21

k návrhu předsednictva Federálního shromáždění na pořad 3. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 5. Července 1990


Sněmovna lidu na 3. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 5.července 1990 schválila tento pořad:

1. Volba prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky

2. Slib prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky.


Adámek v. r., Kos v. r.
Battěk v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP