USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 164

k návrhu na volbu členů komise pro zjišťování výsledků voleb

Sněmovna lidu na své 3. schůzi dne 5. února 1991

zvolila

členy komise pro zjišťování výsledků voleb

poslance

Bobovnického Júliusa

Janstu Miroslava

Kladiva Aleše

Kříže Ericha

Michálka Františka

Niedobu Vladislava

Bláhu Michala

Konečného Jindřicha

Pohanka v.r., Magyar v.r.
Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu
Přihlásit/registrovat se do ISP