USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 168

k návrhu mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu

na ověření platnosti volby poslance Sněmovny lidu

Sněmovna lidu na své 3. schůzi dne 19. února 1991

ověřila

podle článku 47 odst. 2 ústavního zákona o čs. federaci platnost volby poslance Sněmovny lidu Martina KUKUČKY.

Kos v.r., Magyar v.r.
Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu
Přihlásit/registrovat se do ISP