USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 12

k návrhu představitelů politických stran a politických hnutí ČSFR

na volbu ověřovatelů Sněmovny lidu (tisk 3)

Sněmovna lidu na své 1. (ustavující) schůzi dne 27. června 1990

zvolila

ověřovateli Sněmovny lidu tyto poslance:

Adámka Miroslava

Ing. Kosa Jaroslava

Kučeru Stanislava

Magyara Františka

JUDr. Pohanku Milana, CSc.

Ing. Tyla Miroslava

Világi Oszkara

Žáčka Ladislava.

Adámek v. r., Kos v. r.
Battěk v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu

Přihlásit/registrovat se do ISP