USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 23

k návrhu na pořad 4. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 10. a 11. července 1990

Sněmovna lidu na 4. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 10. července 1990 schválila tento pořad:

1. Slib poslance Sněmovny lidu

2. Rozprava k programovému prohlášení vlády České a Slovenské Federativní republiky.


Kos v. r., Tyl v. r.
Battěk v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP