USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 444

k návrhu na volbu poslance Sněmovny lidu do výboru Sněmovny lidu

Sněmovna lidu na své 9. schůzi dne 3. března 1992 podle

zvolila

poslance

Ing. Vladimíra Fialu

členem výboru ústavně-právního Sněmovny lidu

F. Magyar v.r., L. Žáček v.r.
R. Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu
Přihlásit/registrovat se do ISP