USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 13

k návrhu předsedy Federálního shromáždění na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

dne 27. června 1990


Sněmovna lidu na 1. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů schválila tento návrh pořadu:

1. Volba předsedy Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní

Republiky

2. Volba prvního místopředsedy a místopředsedů Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky.

ADÁMEK v. r., KOS v. r.
BATTĚK v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP