FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 303

k návrhu poslance SN R. Senjuka

Sněmovna lidu na 17. společné schůzi Sněmovny lidu a

Sněmovny národů dne 24. září 1991 schválila, že 25. září 1991

bude 17. společná schůze SL a SN přerušena pro jednání výborů a 26. září 1991

bude na program 17. společné schůze SL a SN zařazen bod

návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích (tisk 821)

M. Pohanka v. r.
F. Magyar v. r.
R. Battěk v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu
Přihlásit/registrovat se do ISP