Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Pavel Tollner

Schůze: 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

část č. 10 (28. 1. 1993)

XIV. Předběžná zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za rok 1992
část č. 10 (28. 1. 1993)

XV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
části č. 10-13 (28. 1. 1993)

XVI. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 13-15 (28. 1. 1993)

4. schůze (2. - 5. 2. 1993)

část č. 5 (5. 2. 1993)

IX. Návrh Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o používání peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu
části č. 5-6 (5. 2. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

Bod č. 6
část č. 3 (23. 3. 1993), část č. 11 (24. 3. 1993)

XXVI. Návrh poslance Jiřího Honajzera a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá pro Národní divadlo v Praze vlastnické právo k některým nemovitostem
část č. 19 (25. 3. 1993)

Bod č. 27
části č. 19-23 (25. 3. 1993)

XXVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
části č. 23-25 (25. 3. 1993)

XXIX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 25-26 (25. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

části č. 26-27, část č. 30 (22. 4. 1993)

Bod č. 10
část č. 24 (21. 4. 1993), část č. 35 (22. 4. 1993)

XVI. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky
část č. 26 (22. 4. 1993)

Bod č. 17
části č. 26-27 (22. 4. 1993)

XIX. Návrh na volbu předsedy a členů výboru Fondu dětí a mládeže
části č. 27-28, části č. 30-31, část č. 37 (22. 4. 1993)

XX. Volba členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky
část č. 27 (22. 4. 1993)

XXI. Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny ke zprávám Nejvyššího kontrolního úřadu a ministerstva státní kontroly za rok 1992
část č. 27 (22. 4. 1993)

XXII. Situace v Bosně a Hercegovině
část č. 28 (22. 4. 1993)

XXIII. Volba předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky
část č. 28 (22. 4. 1993)

XXIV. Výroční zpráva Rady České televize za rok 1992 a návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu vysílání České televize
části č. 28-31 (22. 4. 1993)

XXV. Zpráva České národní banky o měnovém vývoji v roce 1992 podle sněmovního tisku 225
části č. 30-32 (22. 4. 1993)

Bod č. 26
část č. 32 (22. 4. 1993)

XXX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 35-37 (22. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

část č. 45 (1. 6. 1993)

Bod č. 27
části č. 45-49 (1. 6. 1993)

XXIX. Návrh poslance Emila Jaroše na zákaz kouření v některých prostorách budovy Poslanecké sněmovny
část č. 45 (1. 6. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

části č. 19-20 (17. 6. 1993)

XV. Zpráva o činnosti Generální prokuratury České republiky
část č. 17, část č. 19 (17. 6. 1993)

Bod č. 16
části č. 19-20 (17. 6. 1993)

XVII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 20 (17. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

XIX. Volba členů prezídia Fondu národního majetku České republiky
část č. 21 (8. 7. 1993)

XXIV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu dodatek č. 1 k platební smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou podepsaný v Praze a Bratislavě dne 20. května 1993, podle sněmovních tisků 38
část č. 20 (8. 7. 1993)

XXV. Návrh zahraničního výboru Poslanecké sněmovny, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně k vyslovení souhlasu statut České národní skupiny Meziparlamentní unie, podle sněmovního tisku 457
část č. 20 (8. 7. 1993)

Bod č. 26
části č. 20-21 (8. 7. 1993)

XXVIII. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1993, podle sněmovního tisku 298
část č. 30 (9. 7. 1993)

XXIX. Návrh statutu Fondu dětí a mládeže podle sněmovního tisku 463
část č. 30 (9. 7. 1993)

XXXXI. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření všech nesrovnalostí souvisejících s uložením materiálu Komise Federálního shromáždění ČSFR pro vyšetření událostí 17. listopadu
část č. 46 (10. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

část č. 21, část č. 24, části č. 26-27 (16. 9. 1993)

XXVI. Zpráva o bezpečnostní situaci v České republice
část č. 23 (16. 9. 1993)

Bod č. 27
části č. 23-24 (16. 9. 1993)

Bod č. 28
části č. 24-25 (16. 9. 1993)

XXIX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu na členy vlády
část č. 25 (16. 9. 1993)

XXX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu
části č. 26-28 (16. 9. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

část č. 17, části č. 19-20 (14. 10. 1993)

Bod č. 14
části č. 18-21 (14. 10. 1993)

XV. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 575
části č. 20-21 (14. 10. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

části č. 23-24 (11. 11. 1993)

XXIII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se žádá vláda, aby neprodleně předložila Poslanecké sněmovně návrh ústavního zákona o vyšších územních samosprávných celcích
části č. 23-24 (11. 11. 1993)

XXV. Návrh na změnu vedoucího stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy
část č. 24 (11. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

část č. 16 (2. 12. 1993), část č. 40 (7. 12. 1993), část č. 53, část č. 55, část č. 57 (9. 12. 1993)

Bod č. 7
části č. 16-17 (2. 12. 1993)

Bod č. 9
části č. 13-16 (2. 12. 1993)

Bod č. 15
část č. 39 (7. 12. 1993)

XVI. Usnesení Poslanecké sněmovny, kterým je předseda Poslanecké sněmovny pan Milan Uhde žádán ve smyslu § 46, odst. 2 zákona č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu, o svolání organizačního výboru
část č. 39 (7. 12. 1993)

Bod č. 17
části č. 39-40 (7. 12. 1993)

Bod č. 18
části č. 40-41 (7. 12. 1993)

XIX. Návrh na změnu v členství stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci kanceláře Poslanecké sněmovny
část č. 41 (7. 12. 1993)

Bod č. 20
část č. 41 (7. 12. 1993)

Bod č. 31
části č. 53-54 (9. 12. 1993)

XXXII. Návrh na volbu členů Rady státního fondu kultury České republiky
část č. 53, část č. 55 (9. 12. 1993)

XXXVI. Pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 1993
části č. 54-55 (9. 12. 1993)

XXXVII. Návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí a městského obvodu
část č. 55 (9. 12. 1993)

XXXVIII. Informace předsedy Poslanecké sněmovny o návštěvě a jednání parlamentní delegace ve Spolkové republice Německo
část č. 55 (9. 12. 1993)

XXXIX. Návrh na změny ve složení stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací
část č. 55 (9. 12. 1993)

XXXX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
části č. 56-58 (9. 12. 1993)

XXXXII. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 741
část č. 56 (9. 12. 1993)

XXXXIII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 56-57 (9. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

část č. 22 (17. 2. 1994)

XI. Návrh na schválení nového zasedacího pořádku Poslanecké sněmovny
část č. 5 (15. 2. 1994)

Bod č. 23
části č. 24-26 (17. 2. 1994)

XXV. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 22-23 (17. 2. 1994)

XXVI. Návrh na přeřazení poslankyně Marty Hubové z výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu do výboru petičního, pro lidská práva a národnosti, na vlastní žádost
část č. 26 (17. 2. 1994)

Bod č. 27
části č. 26-27 (17. 2. 1994)

XXVIII. Návrh organizačního výboru na výjimečné upuštění od projednávání zásad u návrhu poslanců Karla Macha a Ivana Bečváře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 846
část č. 27 (17. 2. 1994)

Bod č. 29
část č. 27 (17. 2. 1994)

Bod č. 30
část č. 28 (17. 2. 1994)

XXXXVII. Průběžná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi NORBERT, ZÁSAH a VLNA a případně obdobnými akcemi
část č. 39 (18. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

XII. Návrh na volbu člena Rady České televize
části č. 17-18 (24. 3. 1994)

Bod č. 14
části č. 17-18 (24. 3. 1994)

XV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Austrálií o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná v Canbeře 30. září 1993, podle sněmovního tisku 787
část č. 18 (24. 3. 1994)

XVI. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
části č. 18-20 (24. 3. 1994)

XVII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 20-23 (24. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

část č. 13 (28. 4. 1994)

Bod č. 5
část č. 20 (28. 4. 1994)

XVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 13 (28. 4. 1994)

XIX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 13-20 (28. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

část č. 30 (3. 6. 1994)

Bod č. 25
části č. 30-33 (3. 6. 1994)

Bod č. 26
části č. 33-34 (3. 6. 1994)

XXVII. Návrh k převzetí záštity nad pietním územím obce Ležáky
části č. 34-35 (3. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

část č. 25, část č. 27 (9. 7. 1994)

XI. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. čtvrtletí 1994, podle sněmovního tisku 1014
části č. 18-19 (8. 7. 1994)

XVII. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1993, podle sněmovního tisku 1012
část č. 25 (9. 7. 1994)

XVIII. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku na rok 1994, podle sněmovního tisku 939
část č. 25 (9. 7. 1994)

XIX. Návrh na změny v expertní části stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví
části č. 25-26 (9. 7. 1994)

Bod č. 20
části č. 26-27 (9. 7. 1994)

XXII. Návrh na volbu člena Rady České televize
část č. 28 (9. 7. 1994)

XXIII. Návrh na volbu zástupců pojištěnců do Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a do Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
část č. 28 (9. 7. 1994)

XXIV. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Karla Hrdého a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, uvedeného ve sněmovním tisku 155
část č. 28 (9. 7. 1994)

22. schůze (8. 9. 1994)

část č. 1 (8. 9. 1994)

V. Schválení nového zasedacího pořádku Poslanecké sněmovny
část č. 5 (8. 9. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

část č. 6 (27. 9. 1994), části č. 20-23 (29. 9. 1994)

XIV. Návrh na změny členství ve vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny Parlamentu pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert, Vlna a Zásah
část č. 6 (27. 9. 1994)

Bod č. 29
části č. 21-22 (29. 9. 1994)

XXX. Návrh místopředsedy Poslanecké sněmovny Jiřího Vlacha na usnesení Poslanecké sněmovny ke zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro reformu veřejné správy
část č. 23 (29. 9. 1994)

Bod č. 31
část č. 23 (29. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

část č. 20, části č. 22-24 (3. 11. 1994)

Bod č. 5
části č. 23-24 (3. 11. 1994)

XII. Návrh na volbu člena výboru Fondu dětí a mládeže
část č. 24, část č. 26 (3. 11. 1994)

Bod č. 17
část č. 24 (3. 11. 1994)

XXI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 20-22 (3. 11. 1994)

XXIII. Návrh na změnu ve složení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky
část č. 24 (3. 11. 1994)

Bod č. 24
část č. 25 (3. 11. 1994)

Bod č. 26
části č. 25-26 (3. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 22, část č. 25 (8. 12. 1994), části č. 47-49 (14. 12. 1994)

Bod č. 9
části č. 25-27 (8. 12. 1994)

Bod č. 11
část č. 27 (8. 12. 1994)

Bod č. 12
část č. 22 (8. 12. 1994)

Bod č. 13
části č. 22-23 (8. 12. 1994)

Bod č. 14
část č. 23 (8. 12. 1994)

XV. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k použití 0,3% finančních prostředků vybraných z koncesionářských poplatků za používání rozhlasových a televizních přijímačů v roce 1993
část č. 23 (8. 12. 1994)

XVI. Návrh rozpočtu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání na rok 1995, podle sněmovního tisku 1186
část č. 23 (8. 12. 1994)

Bod č. 17
části č. 23-24 (8. 12. 1994)

Bod č. 18
část č. 24 (8. 12. 1994)

Bod č. 19
části č. 24-25 (8. 12. 1994)

Bod č. 28
část č. 49 (14. 12. 1994)

Bod č. 29
části č. 49-52 (14. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

část č. 1 (7. 2. 1995), část č. 11, části č. 13-14 (8. 2. 1995), část č. 23 (9. 2. 1995)

XI. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
část č. 8 (8. 2. 1995)

XII. Návrh Statutu stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
část č. 8 (8. 2. 1995)

XIV. Návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
část č. 8, část č. 11 (8. 2. 1995)

Bod č. 19
část č. 11 (8. 2. 1995)

XXIV. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře
část č. 11, část č. 13 (8. 2. 1995)

XXV. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu
část č. 12 (8. 2. 1995)

Bod č. 26
část č. 12 (8. 2. 1995)

XXVII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k osudu našich spoluobčanů protizákonně zavlečených po 2. světové válce na území tehdejšího Sovětského svazu
části č. 12-13 (8. 2. 1995)

Bod č. 28
části č. 13-14 (8. 2. 1995)

Bod č. 29
části č. 14-16 (8. 2. 1995), část č. 23 (9. 2. 1995)

XXXIII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 23-26 (9. 2. 1995)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

část č. 25 (16. 3. 1995)

XXIII. Zpráva o činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky
části č. 25-26 (16. 3. 1995)

Bod č. 27
část č. 25 (16. 3. 1995)

XXVIII. Pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1995
část č. 26 (16. 3. 1995)

XXX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
části č. 26-27 (16. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

části č. 21-23 (20. 4. 1995)

Bod č. 17
část č. 23 (20. 4. 1995)

Bod č. 18
části č. 23-24, část č. 26 (20. 4. 1995)

Bod č. 19
části č. 24-26 (20. 4. 1995)

Bod č. 20
části č. 26-27 (20. 4. 1995)

Bod č. 21
části č. 27-28 (20. 4. 1995)

XXV. Návrh změn zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny
část č. 29 (20. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

část č. 1 (23. 5. 1995), části č. 20-23 (25. 5. 1995)

XXXXII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se předkládají prezidentu republiky návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání České republiky
části č. 41-42 (26. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

část č. 24 (22. 6. 1995), části č. 61-62 (29. 6. 1995)

Bod č. 14
část č. 62 (29. 6. 1995)

Bod č. 16
části č. 62-66 (29. 6. 1995)

Bod č. 32
část č. 51 (28. 6. 1995)

Bod č. 38
části č. 61-62 (29. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

XXXIV. Průběžná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert, Zásah a Vlna".
část č. 27 (28. 9. 1995)

XXXXIII. Návrh změn zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny.
část č. 32 (28. 9. 1995)

35. schůze (18. 10. 1995)

část č. 1 (18. 10. 1995)


Přihlásit/registrovat se do ISP