Čtvrtek 17. února 1994

Poslanec Tomáš Štěrba: Nesouhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan poslanec nesouhlasí. Otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, takže ji končím. Navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického na interpelaci poslance Tomáše Štěrby ve věci restituce a privatizace podniku Briliant - Nova a. s. Mochov, uvedenou v tisku 699 B."

Kdo ve 134. hlasování tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 50 poslanců, proti 34, zdrželo se 15, nehlasovalo 12.

Dovolte mi, abych vám navrhl následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického na interpelaci poslance Tomáše Štěrby ve věci restituce a privatizace podniku Briliant - Nova a. s. Mochov, uvedenou v tisku 699 B."

Ptám se, kdo ve 135. hlasování souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh také nebyl přijat. Pro hlasovalo 48 poslanců, proti 34, 11 se zdrželo, 19 nehlasovalo.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický odpověděl na interpelaci poslance Pavla Seifera ve věci privatizace kamenolomu Dobkovičky podle sněmovního tisku 593. Odpověď byla předložen jako tisk 593 A. Její projednávání bylo na 15. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance, kterého se nyní ptám na jeho názor.

Poslanec Pavel Seifer: Souhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan poslanec souhlasí. Otevírám rozpravu. Protože se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Dovolte mi, abych vám navrhl přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického na interpelaci poslance Pavla Seifera ve věci privatizace kamenolomu Dobkovičky, uvedenou v tisku 593 A."

Ptám se, kdo ve 136. hlasování s tímto návrhem souhlasí. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat. Pro hlasovalo 74 poslanců, nikdo nebyl proti, 12 se zdrželo, 24 nehlasovalo.

Dámy a pánové, máme před sebou zhruba třetinu zbývajících interpelací. Myslím, že jsme se dost napracovali, abych si dovolil vyhlásit přestávku.

Mám tu jedno technické oznámení. Vyšetřovací komise akce Norbert, Vlna, Zásah se sejde 45 minut po vyhlášení přestávky, to znamená ve 13.50 hodin ve Valdštejnském paláci. Dovolte mi, abych vám popřál dobrou chuť a vyhlásil polední přestávku. Sejdeme se k pokračování schůze ve 14.30 hodin.

(Schůze byla přerušena ve 13.07 hodin.)

(Schůze opět zahájena ve 14.37 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vážená sněmovno, právě jsem vás všechny odhlásil, prosím, aby se všichni přítomní znovu zaprezentovali. Děkuji. Žádám ještě jednou, abyste se zaprezentovali.

Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, budeme pokračovat v našem přerušeném jednání, a to projednáváním přerušeného bodu, kterým jsou odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny.

Pan ministr hospodářství Karel Dyba odpověděl na interpelaci poslance Rudolfa Opatřila ve věci čističky odpadních vod Bohumín, sněmovní tisk 742. Odpověď byla předložena jako tisk 742 C.

Ptám se pana poslance Opatřila, zda považuje tuto odpověď za uspokojivou (poslanec Opatřil: ano). Děkuji, otevírám rozpravu k tomuto bodu, protože se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám a končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra hospodářství Karla Dyby na interpelaci poslance Rudolfa Opatřila ve věci čističky odpadních vod Bohumín, uvedenou v tisku 742 C."

Budeme hlasovat, hlasování má číslo 137 této schůze. Kdo souhlasí s tímto usnesením, prosím, ať stiskne tlačítko a hlasuje. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Usnesení bylo přijato poměrem hlasů 72 pro, 2 proti, 6 poslanců se zdrželo hlasování. Návrh byl přijat.

Ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička odpověděl na interpelaci poslance Pavla Hirše ve věci úpravy důchodů u politických vězňů a bývalých příslušníků PTP - tisk 748. Odpověď byla předložena jako tisk 478 A, její projednávání bylo na 15. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost pana poslance.

Ptám se pana poslance Hirše, zda považuje odpověď za uspokojivou. (Poslanec Hirš: ano.) Ano, děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, ptám se, kdo se do této rozpravy hlásí, protože se nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám a končím.

Navrhuji toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky na interpelaci poslance Pavla Hirše ve věci úpravy důchodů politických vězňů a bývalých příslušníků PTP, uvedenou v tisku 478 A."

Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať laskavě hlasuje, jde o hlasování 138. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Pro návrh hlasovalo 76 poslanců, nikdo nebyl proti, 14 se zdrželo hlasování. Návrh byl přijat.

Pan ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička odpověděl na interpelaci poslanců Josefa Valenty a Milana Loukoty ve věci odebrání plného invalidního důchodu panu Ivo Maděrovi, bytem Orlov 55, Příbram 2 - tisk 765. Odpověď byla předložena jako tisk 765 A.

Ptám se pánů poslanců, zda považují odpověď za uspokojivou. (Odpověď: ano.) Ano, děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky na interpelaci poslanců Josefa Valenty a Milana Loukoty ve věci odebrání plného invalidního důchodu panu Ivo Maděrovi, bytem Orlov 55, Příbram 2, uvedenou v tisku 765 A."

Dámy a pánové, dříve než budeme hlasovat dovolím si vás opět pro pořádek odhlásit a prosím, abyste se znovu přihlásili.

Ptám se, kdo souhlasí s právě navrženým usnesením, ať to dá najevo hlasováním č. 139. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Pro návrh hlasovalo 72 poslanců, 1 byl proti, 8 se zdrželo hlasování. Návrh byl přijat.

Ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička odpověděl na interpelaci poslance Františka Trnky ve věci občanů České republiky, kterým byl přiznán důchod Národní pojišťovnou v Bratislavě - tisk 779. Odpověď byla předložena jako tisk 779 A. Ptám se pana poslance Trnky zda považuje odpověď za uspokojivou. Ano, děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Chce se někdo vyjádřit? Protože tomu tak není, rozpravu končím. Navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky na interpelaci poslance Františka Trnky ve věci občanů České republiky, kterým byl přiznán důchod Národní pojišťovnou v Bratislavě, uvedenou v tisku 779 A."

Budeme hlasovat o tomto usnesení.

Kdo je pro toto usnesení, ať to dá najevo hlasováním číslo 140. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování bylo ukončeno.

Pro návrh hlasovalo 72 poslanců, nikdo nebyl proti, 16 se zdrželo hlasování. Návrh byl přijat.

Pan ministr zdravotnictví Luděk Rubáš odpověděl na interpelaci pana poslance Jaroslava Nováka ve věci přešetření úmrtí pana Miroslava Šnýdra - tisk 230. Odpověď byla předložena jako tisk 230 B. Ptám se pana poslance Jaroslava Nováka, zda považuje odpověď za uspokojivou. Ano. Děkuji. Nicméně otevírám rozpravu k tomuto bodu. Protože se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra zdravotnictví Luďka Rubáše na interpelaci poslance Jaroslava Nováka ve věci přešetření úmrtí pana Miroslava Šnýdra, uvedenou v tisku 230 B."

Budeme hlasovat.

Kdo s tímto usnesením souhlasí, ať to dá laskavě najevo hlasováním č. 141. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je ukončeno.

Pro návrh hlasovalo 87 poslanců, nikdo nebyl proti, 7 se zdrželo hlasování. Návrh byl přijat.

Pan ministr zdravotnictví Petr Lom odpověděl na interpelaci pana poslance Jana Vika ve věci zabezpečení lékařské péče v chomutovské nemocnici, tisk 375. Odpověď byla předložena jako tisk 375 A. Její projednávání bylo na 15. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost pana poslance. Ptám se pana poslance Vika, zda považuje odpověď za uspokojivou. Ano. Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Chce se do ní někdo přihlásit? Protože tomu tak není, rozpravu uzavírám a končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra zdravotnictví Petra Loma na interpelaci poslance Jana Vika ve věci zabezpečení lékařské péče v chomutovské nemocnici, uvedenou v tisku 375 A."

Budeme hlasovat o tomto návrhu.

Kdo je pro tento návrh, ať to dá najevo hlasováním č. 142. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je ukončeno.

Pro hlasovalo 83 poslanců, nikdo nebyl proti, 3 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.

Pan ministr zdravotnictví Luděk Rubáš odpověděl na interpelaci pana poslance Bohuslava Kuby ve věci připravované změny financování poskytovaných zdravotních služeb - tisk 582. Odpověď byla předložena jako tisk 582 A. Její projednávání bylo na 15. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance. Ptám se pana poslance Kuby, zda považuje odpověď za uspokojivou. Pan poslanec Kuba nesouhlasí. Otevírám rozpravu k této věci. Protože se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám a končím. Navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra zdravotnictví Luďka Rubáše na interpelaci poslance Bohuslava Kuby ve věci připravované změny financování poskytovaných zdravotních služeb, uvedenou v tisku 582."

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať to dá najevo ve 143. hlasování. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji, hlasování bylo skončeno.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 40 pro, 23 proti, 22 se zdrželo hlasování, 16 nehlasovalo.

Budeme tedy hlasovat o návrhu opačného usnesení, který přečtu:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra zdravotnictví Luďka Rubáše na interpelaci poslance Bohuslavy Kuby ve věci připravované změny financování poskytovaných zdravotních služeb, uvedenou ve sněmovním tisku 582 A."

Kdo tedy prosím souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať to dá najevo v hlasování č. 144. Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji, hlasování bylo skončeno.

Pro návrh hlasovalo 43 poslanců, 26 hlasovalo proti, 24 se zdrželo hlasování a 11 nehlasovalo. Konstatuji, že ani tento návrh nebyl přijat.

Ministr zdravotnictví Luděk Rubáš odpověděl na interpelaci pana poslance Bohuslava Kuby ve věci připravované změny poskytovaných zdravotních služeb tisk 582 B. Odpověď byla předložena jako tisk 582 C. Ptám se pana poslance Kuby, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Nepovažuje, pan poslanec nesouhlasí. Otevírám rozpravu k tomuto bodu a ptám se, kdo se do rozpravy hlásí. Protože se nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám a končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra zdravotnictví Luďka Rubáše na interpelaci poslance Bohuslava Kuby ve věci připravované změny financování poskytovaných zdravotních služeb, uvedenou v tisku 582 C ,,

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať to dá najevo v hlasování č. 145. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu usnesení? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování bylo ukončeno.

Pro návrh hlasovalo 40 poslanců, 36 hlasovalo proti, 16 se zdrželo hlasování, 11 nehlasovalo.

Je mou povinností dát hlasovat o usnesení opačném. Přečtu:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra zdravotnictví Luďka Rubáše na interpelaci poslance Bohuslava Kuby ve věci připravované změny financování poskytovaných zdravotních služeb, uvedenou v tisku 582 C".

Než budeme hlasovat, jsou zde hlasy z pléna dovolím si vás odhlásit a požádat vás o novou prezentaci. Děkuji. Budeme tedy hlasovat o právě předneseném návrhu usnesení, a to v hlasování č. 146.

Kdo prosím souhlasí, ať hlasuje a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je ukončeno.

Pro hlasovalo 40 poslanců, 35 hlasovalo proti, 12 se zdrželo hlasování, 9 nehlasovalo. Ani tento návrh nebyl přijat.

Pan ministr zdravotnictví Luděk Rubáš odpověděl na interpelaci poslance Jana Vika ve věci odmítnutí lékařské péče rodině Zsilleových - tisk 583. Odpověď byla předložena jako tisk 583 A. Její projednávání bylo na 15. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance. Ptám se, zda pan poslanec Vik považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Jan Vik: Ano, souhlasím a děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan poslanec Vik souhlasí. Otevírám rozpravu k tomuto bodu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Protože se nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám a končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra zdravotnictví Luďka Rubáše na interpelaci poslance Jana Vika ve věci odmítnutí lékařské péče rodině Zsilleových, uvedenou v tisku 583 A."

Kdo prosím souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať to dá najevo v hlasování č. 147. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování bylo ukončeno s výsledkem 88 poslanců pro, 1 proti a 4 poslanci se zdrželi hlasování, nehlasovalo pouze 7.

Ministr zdravotnictví Luděk Lukáš odpověděl na interpelaci pana poslance Miroslava Řezníčka ve věci privatizace sanatoria Florencie v Karlových Varech, tisk 770. Odpověď byla předložená jako tisk 770 B.

Ptám se pana poslance Řezníčka, zda považuje odpověď za uspokojivou? (Ano.) Děkuji. Přesto otevírám rozpravu k tomuto bodu. Protože se do ní nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám a budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra zdravotnictví Luďka Rubáše na interpelaci poslance Miroslava Řezníčka ve věci privatizace sanatoria Florencie v Karlových Varech, uvedenou v tisku 770 B."

Kdo tedy souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať to dá najevo v hlasování č. 148. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování je ukončeno. Pro návrh hlasovalo 81 poslanců, 1 byl proti, 11 se zdrželo hlasování, nehlasovalo 13. Konstatuji, že návrh byl přijat.

Ministr spravedlnosti Jiří Novák odpověděl na interpelaci poslance Jana Vika ve věci poslanecké imunity, tisk 293. Odpověď byla předložena jako tisk 293 A. Její projednávání bylo na 15. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost pana poslance.

Ptám se pana poslance Vika, zda považuje odpověď za uspokojivou. (Nikoliv.) Pan poslanec nepovažuje odpověď za uspokojivou, nesouhlasí. Otevírám rozpravu v této věci. Do rozpravy se nikdo nehlásí, proto rozpravu uzavírám a končím.

Budeme hlasovat o následujícím usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra spravedlnosti Jiřího Nováka na interpelaci poslance Jana Vika ve věci poslanecké imunity, uvedenou v tisku 293 A."

Prosím, abyste hlasovali pro tento návrh v hlasování č. 149. Ptám se tedy, kdo je pro tento návrh, ať hlasuje a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování je ukončeno. Pro návrh hlasovalo 39 poslanců, 42 poslanců bylo proti, 21 se zdrželo hlasování a 11 poslanců nehlasovalo.

Pan ministr zdravotnictví Luděk Rubáš informuje, že má náhradní kartu č. 14.

Nicméně, musím teď dát hlasovat o opačném usnesení, které přečtu:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra spravedlnosti Jiřího Nováka na interpelaci poslance Jana Vika ve věci poslanecké imunity, uvedenou v tisku 293 A."

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať to dá laskavě najevo v hlasování č. 150. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování je ukončeno. Pro návrh hlasovalo 57 poslanců, 15 hlasovalo proti, 22 se zdrželo hlasování, 20 nehlasovalo. Konstatuji, že ani tento návrh nebyl Poslaneckou sněmovnou přijat.

Dámy a pánově, vzhledem k pohybu ve sněmovně, dovoluji si vás opět odhlásit. Žádám vás velmi zdvořile, abyste se znovu přihlásili.

Ministr spravedlnosti Jiří Novák odpověděl na interpelaci poslance Jana Vika ve věci zbavování imunity bývalých poslanců Federálního shromáždění, tisk 402. Odpověď byla předložena jako tisk 402 A. Její projednávání bylo na 15. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance.

Ptám se pana poslance Vika, zda považuje odpověď za uspokojivou. (Ne.) Otevírám tedy rozpravu k tomuto bodu. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu tedy uzavírám.

Budeme hlasovat o následujícím usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra spravedlnosti Jiřího Nováka na interpelaci poslance Jana Vika ve věci zbavování imunity bývalých poslanců Federálního shromáždění, uvedenou v tisku 402 A."

Kdo tedy souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať to dá najevo v hlasování č. 151. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 22 pro, 53 proti, 21 se zdrželo, 8 nehlasovalo.

Nezbývá mi, než dát hlasovat o opačném usnesení, které přečtu:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra spravedlnosti Jiřího Nováka na interpelaci poslance Jana Vika ve věci zbavování imunity bývalých poslanců Federálního shromáždění, uvedenou v tisku 402 A."

Kdo podpoří tento návrh usnesení, ať pro něj hlasuje v hlasování č. 152. Kdo je tedy pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování je ukončeno. Pro hlasovalo 64 poslanců, 16 proti, 22 se zdrželo hlasování, 6 nehlasovalo. Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat.

Ministr spravedlnosti Jiří Novák odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Nováka ve věci počtu politických vězňů před rokem 1968 a 1989, tisk 715. Odpověď byla předložena jako tisk 715 A.

Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou. (Ano.) Pan poslanec souhlasí. Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Protože se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám a končím.

Budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra spravedlnosti Jiřího Nováka na interpelaci poslance Jaroslava Nováka ve věci počtu politických vězňů před rokem 1968 a 1989, uvedenou v tisku 715 A."

Kdo je pro tento návrh usnesení, ať pro něj hlasuje v hlasování č. 153. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování je ukončeno. Návrh podpořilo 90 poslanců, nikdo nebyl proti, 10 se zdrželo hlasování, 7 nehlasovalo.

Pan ministr spravedlnosti Jiří Novák odpověděl na interpelaci poslance Zdeňka Trojana ve věci růstu násilí, rasismu a dalších negativních jevů ve společnosti, tisk 736. Odpověď byla předložena jako tisk 736 D.

Dávám slovo panu poslanci Trojanovi, aby se vyjádřil, zda odpověď považuje za uspokojivou.

Poslanec Zdeněk Trojan: Pane předsedající, dámy a pánové, já řeknu až nakonec, zda jsem spokojen. Chtěl bych konstatovat, že v odpovědi na můj dotaz, jakým způsobem je zajištěno využívání trestního zákona, konkrétně paragrafů, které se týkají projevu rasismu, intolerance a xenofobie, jsem se od pana ministra dozvěděl, že není v jeho pravomoci se touto problematikou zabývat.

Děkuji i za jeho další výklad, který mi učinil. Zaujal mě především závěrečný odstavec, kde jako jediný nástroj, který v minulém roce měl, uvádí mimořádný opravný prostředek, a to stížnost pro porušení zákona.

Rád bych se ho zeptal, v kolika případech tento opravný prostředek použil, respektive jakým způsobem se zabýval touto problematikou, aby ho mohl použít. S odvoláním na to, že jsem ráno tuto interpelaci zopakoval, s ohledem na to, že do pravomocí ministra spravedlnosti spadá nyní i státní zastupitelství, byl bych rád, kdyby v odpovědi na moji interpelaci reagoval i na tento požadavek, který nyní vznáším ústně. S ohledem na to, že jsem předložil onu novou interpelaci, domnívám se, že můžeme odpověď pana ministra přijmout.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Pan poslanec Trojan tedy s odpovědí souhlasí. Otvírám rozpravu k tomuto bodu. Chce se někdo vyjádřit? Pokud tomu tak není, rozpravu uzavírám a končím a budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra spravedlnosti Jiřího Nováka na interpelaci poslance Zdeňka Trojana ve věci růstu násilí, rasismu a dalších negativních jevů ve společnosti, uvedenou v tisku 736 D."

Kdo je pro návrh usnesení, ať to dá laskavě najevo v hlasování číslo 154. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji, hlasování je ukončeno.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 81 pro, nikdo proti, 14 se zdrželo hlasování, 12 nehlasovalo.

Pan ministr spravedlnosti Jiří Novák odpověděl na interpelaci poslance Miroslava Řezníčka ve věci privatizace sanatoria Florencie v Karlových Varech, tisk 770. Odpověď byla předložena jako tisk 770 A. Považuje pan poslanec Řezníček odpověď za uspokojivou? (Ano.) Mám dojem, že už jsme na to odpovídali. (Hlasy ze sálu: ne!)

Pardon, je to jiná interpelace? Já se omlouvám. (Hlasy ze sálu: Stejná, ale na jiného ministra.)

Otvírám rozpravu k tomuto bodu. Protože se do ní nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám a končím a budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra spravedlnosti Jiřího Nováka na interpelaci poslance Miroslava Řezníčka ve věci privatizace sanatoria Florencie v Karlových Varech, uvedenou v tisku 770 A."

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať to dá najevo v hlasování číslo 155. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování je ukončeno.

Pro návrh se vyslovilo 73 poslanců, nikdo nebyl proti, 13 se zdrželo hlasování, 23 nehlasovalo a návrh byl přijat.

Nezbývá mi, než abych vás znovu vyzval, abyste se zaprezentovali.

Pan ministr obrany Antonín Baudyš odpověděl na interpelaci poslance Rudolfa Opatřila ve věci transformace 743. Odpověď byla předložena jako tisk 743 A. Ptám se pana poslance Opatřila, zda považuje odpověď za uspokojivou? Ano, děkuji a otvírám rozpravu. Protože se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám a končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra obrany Antonína Baudyše na interpelaci poslance Rudolfa Opatřila ve věci transformace železničního vojska, uvedenou v tisku 743 A."

Kdo je pro tento návrh usnesení, ať pro něj laskavě hlasuje v hlasování číslo 156. Ptám se tedy, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji, hlasování je u konce.

Pro návrh hlasovalo 75 poslanců, nikdo nebyl proti, 15 se zdrželo hlasování, 9 nehlasovalo. Konstatuji, že návrh byl přijat.

Pan ministr obrany Antonín Baudyš odpověděl na interpelaci poslankyně Evy Fischerové ve věci porušení nařízení Vojenského stavebního úřadu v Brně, tisk 762. Odpověď byla předložena jako tisk 762 A.

Ptám se paní poslankyně Fischerové, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Poslankyně Eva Fischerová: S odpovědí nesouhlasím a dovolím si požádat, aby byla projednána v přítomnosti pana ministra.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji za toto vyjádření. Paní poslankyně žádá, aby byl přítomen pan ministr. Budeme se tedy touto interpelací zabývat příště.

Pan ministr pro hospodářskou soutěž Stanislav Bělehrádek odpověděl na interpelaci poslance Františka Brožíka ve věci privatizace lomu Zbraslav, tisk 713. Odpověď byla předložena jako tisk 713 A.

Ptám se pana poslance Brožíka, zda považuje odpověď za uspokojivou. Hlásí se pan poslanec Bláha.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP