Čtvrtek 17. února 1994

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu místopředsedovi vlády a nyní prosím, aby se ujal slova společný zpravodaj výborů Poslanecké sněmovny pan poslanec Otakar Vychodil.

Poslanec Otakar Vychodil: Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, jak zde pan předkladatel řekl, jedná se v případě předkládaných dohod o dohody standardní mezi slušnými, dobře spolupracujícími státy, jsou to dohody, které nesmírně přispívají k vzájemné důvěře a k hospodářské spolupráci, tvoří jakýsi základ balíku ekonomicky motivovaných smluv, které mezi těmito státy bývají uzavírány.

Jakýmsi modelem, pokud mne paměť neklame, se stala pro tyto smlouvy Smlouva s Maďarskou republikou, a proto je možno říci, že tyto smlouvy z naší strany tvoří jakýsi standard, který je akceptován i stranami druhými.

Pokud při projednávání těchto smluv bývají vznášeny dotazy, proč, když byly dohody podepsány tehdy a tehdy, dochází k projednávání v našem parlamentu právě teď, je to z důvodů koordinace ratifikačního procesu, neboť se jedná o smlouvy bilaterální.

Několik technických poznámek. Tyto dohody projednaly na svých schůzích rozpočtový a zahraniční výbor, oba dva výbory doporučily Poslanecké sněmovně tyto dohody ke schválení.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu společnému zpravodaji, já jsem předpokládal, že pan společný zpravodaj přednese návrh usnesení, otevírám tedy rozpravu k tomuto bodu. Nemám žádné písemné přihlášky do této rozpravy, rozpravu končím a žádám pana společného zpravodaje, aby se ujal slova. Pan společný zpravodaj, prosím.

Poslanec Otakar Vychodil: Děkuji, jsem rád, že tyto smlouvy jsou chápány jako jakýsi standard a že důvěra v dotyčné výbory existuje. Dovolím si tedy přednést návrh unesení a metodu usnesení, které bude formulováno tak, že se bude týkat všech tří smluv najednou, abychom ušetřili drahý čas této sněmovně.

Návrh usnesení zní:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s vládními návrhy, kterými se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu za prvé - Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 4. května 1993 v Praze, podle sněmovního tisku 570, za druhé - Dohoda mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 29. května 1993 v Káhiře, podle sněmovního tisku 570, za třetí - dohoda mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 16. července 1993 v Budapešti - podle sněmovního tisku 621."

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Dávám hlasovat o návrhu usnesení.

Kdo je pro toto usnesení v hlasování č. 180, ať zvedne ruku a zmáčkne příslušné tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je skončeno.

Usnesení bylo přijato poměrem hlasů 109 poslanců pro, 1 proti, nikdo se nezdržel hlasování, nehlasovalo 29 poslanců. Usnesení bylo přijato.

Děkuji panu místopředsedovi vlády a panu společnému zpravodaji.

Dámy a pánové, konstatuji, že jsme vyčerpali penzum našeho dnešního programu. Ještě poslední instrukce: Teď ihned, tj. v 18.45 hodin se sejde organizační výbor Poslanecké sněmovny. Zítra v 9 hodin se sejde politické grémium Poslanecké sněmovny a schůze začne v 9.30 h. Ještě jednou - zítra je začátek pro všechny v 9.30 hodin.

(Schůze přerušena v 18.44 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP