Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Marek Benda

Schůze: 1, 4, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 31, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 63, 65, 66, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107

1. schůze (8. - 10. 11. 2021)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny
část č. 33 (10. 11. 2021)

16. Vyhlášení lhůty na podávání návrhů na členy výborů Poslanecké sněmovny
část č. 50 (10. 11. 2021)

4. schůze (14. 12. 2021)

část č. 9 (14. 12. 2021)

4. Návrh na volbu člena Národní rozpočtové rady
část č. 24 (14. 12. 2021)

6. schůze (11. - 28. 1. 2022)

6. Návrh poslanců Ivana Bartoše, Martina Kupky, Věry Kovářové, Jana Jakoba, Marka Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 63/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 187 (14. 1. 2022)

68. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 80 (12. 1. 2022)

7. schůze (13. 1. 2022)

část č. 7 (13. 1. 2022)

9. schůze (15. 2. - 4. 3. 2022)

části č. 207-208 (3. 3. 2022)

25. Návrh poslanců Radka Vondráčka a dalších na vydání zákona o lobbování /sněmovní tisk 1/ - prvé čtení
část č. 254 (3. 3. 2022)

26. Návrh poslanců Radka Vondráčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování /sněmovní tisk 2/ - prvé čtení
část č. 260 (3. 3. 2022)

27. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 3/ - prvé čtení
část č. 267 (3. 3. 2022)

Sloučená rozprava k bodům 25 a 26 /sněmovní tisky 1 a 2/
část č. 254, část č. 257, část č. 259 (3. 3. 2022)

Slib poslance
část č. 85 (16. 2. 2022)

10. schůze (17. 2. 2022)

část č. 19 (17. 2. 2022)

14. schůze (10. 3. 2022)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - třetí čtení
část č. 29 (10. 3. 2022)

2. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 a 2024 /sněmovní tisk 152/
část č. 30, část č. 35 (10. 3. 2022)

16. schůze (22. 3. - 8. 4. 2022)

část č. 4 (22. 3. 2022), část č. 196 (6. 4. 2022)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 174/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 223 (6. 4. 2022)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 137/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 145-146, část č. 155, část č. 167 (25. 3. 2022)

93. Návrh na volbu předsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
část č. 226 (6. 4. 2022)

119. Ústní interpelace
část č. 109 (24. 3. 2022)

17. schůze (29. 3. 2022)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
část č. 23, část č. 29, část č. 55 (29. 3. 2022)

19. schůze (26. 4. - 13. 5. 2022)

část č. 63 (28. 4. 2022), část č. 135, část č. 142 (10. 5. 2022)

73. Vládní návrh zákona o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 173/ - třetí čtení
část č. 44 (27. 4. 2022)

20. schůze (3. - 4. 5. 2022)

část č. 31 (3. 5. 2022)

21. schůze (5. 5. 2022)

část č. 20 (5. 5. 2022)

22. schůze (4. 5. 2022)

část č. 1 (4. 5. 2022)

25. schůze (31. 5. - 17. 6. 2022)

část č. 222 (16. 6. 2022), část č. 265 (17. 6. 2022)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 138/ - druhé čtení
část č. 292 (17. 6. 2022)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 73/ - druhé čtení
část č. 282 (17. 6. 2022)

78. Návrh poslanců Marka Bendy, Marka Výborného, Jana Jakoba, Josefa Cogana a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/ - prvé čtení
část č. 46, část č. 53, část č. 56, část č. 68 (1. 6. 2022), část č. 78 (2. 6. 2022)

112. Návrh na volbu člena Rady České televize na uvolněné místo s funkčním obdobím do 27. května 2026
části č. 143-144 (3. 6. 2022)

151. Návrh na zkrácení zákonné lhůty podle § 95 odst. 1 JŘ pro projednání sněmovního tisku 235
část č. 266 (17. 6. 2022)

29. schůze (8. - 20. 7. 2022)

část č. 2, části č. 5-6 (8. 7. 2022), část č. 45 (20. 7. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 166/ - třetí čtení
části č. 59-60 (20. 7. 2022)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 222/ - třetí čtení  
část č. 62 (20. 7. 2022)

31. schůze (7. - 12. 7. 2022)

2. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky návrh na vyslovení souhlasu s výpovědí Dohody o zřízení Spojeného ústavu jaderných výzkumů (SÚJV) /sněmovní tisk 229/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 9-10 (7. 7. 2022)

33. schůze (26. - 27. 8. 2022)

část č. 22 (26. 8. 2022)

1. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 166/6/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 110 (27. 8. 2022)

34. schůze (27. 8. 2022)

část č. 2 (27. 8. 2022)

35. schůze (6. - 30. 9. 2022)

části č. 132-133 (9. 9. 2022)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků /sněmovní tisk 139/ - druhé čtení
část č. 107 (8. 9. 2022)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - prvé čtení
část č. 55 (7. 9. 2022)

110. Návrh poslanců Marka Bendy, Marka Výborného, Jana Jakoba, Josefa Cogana a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/ - třetí čtení
části č. 159-160 (9. 9. 2022), část č. 203 (30. 9. 2022)

41. schůze (11. - 26. 10. 2022)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 254/ - druhé čtení
část č. 181 (25. 10. 2022)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 287/ - druhé čtení
část č. 146 (14. 10. 2022)

104. Vládní návrh zákona o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon) /sněmovní tisk 256/ - třetí čtení
část č. 140 (14. 10. 2022)

157. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 78, část č. 80 (13. 10. 2022)

42. schůze (18. 10. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - třetí čtení  
část č. 7 (18. 10. 2022)

43. schůze (1. 11. 2022)

část č. 1 (1. 11. 2022)

44. schůze (4. - 16. 11. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 254/ - třetí čtení  
část č. 20 (4. 11. 2022)

45. schůze (15. 11. - 2. 12. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 335/ - zkrácené jednání
část č. 65 (18. 11. 2022)

8. Vládní návrh zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům /sněmovní tisk 218/ - druhé čtení
část č. 96 (29. 11. 2022)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům /sněmovní tisk 219/ - druhé čtení
část č. 97 (29. 11. 2022)

34. Vládní návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023 /sněmovní tisk 334/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 14 (15. 11. 2022)

161. Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2022 /sněmovní dokument 353/
části č. 150-151 (30. 11. 2022)

46. schůze (25. 11. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy /sněmovní tisk 177/ - třetí čtení  
část č. 4 (25. 11. 2022)

47. schůze (29. 11. 2022)

1. Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/5/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 1, část č. 16 (29. 11. 2022)

50. schůze (10. - 25. 1. 2023)

část č. 22 (10. 1. 2023)

7. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 252/ - prvé čtení
část č. 105, část č. 107 (13. 1. 2023)

13. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění některé související zákony /sněmovní tisk 323/ - prvé čtení
část č. 116 (13. 1. 2023)

116. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2019 /sněmovní tisk 124/
část č. 161 (25. 1. 2023)

136. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 67 (12. 1. 2023)

138. Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2023 /sněmovní dokument 1755/
část č. 143 (25. 1. 2023)

Sloučená rozprava k bodům 18 a 21 /sněmovní tisky 352 a 353/
části č. 74-75 (12. 1. 2023)

51. schůze (17. - 19. 1. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 157 (19. 1. 2023)

52. schůze (7. - 10. 2. 2023)

část č. 2, část č. 18 (7. 2. 2023)

12. Vládní návrh zákona o financování obrany České republiky a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o financování obrany) /sněmovní tisk 369/ - prvé čtení
část č. 79 (9. 2. 2023)

53. schůze (21. 2. - 24. 3. 2023)

část č. 11, část č. 13, části č. 18-19 (21. 2. 2023), část č. 82 (24. 2. 2023), část č. 156 (10. 3. 2023)

95. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 249/ - třetí čtení
část č. 159 (10. 3. 2023)

126. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 368 ve výborech Poslanecké sněmovny
část č. 24 (21. 2. 2023)

54. schůze (22. 2. - 30. 5. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - třetí čtení
část č. 28 (22. 2. 2023)

58. schůze (8. 3. 2023)

část č. 6 (8. 3. 2023)

63. schůze (4. 4. - 3. 5. 2023)

část č. 224 (2. 5. 2023), část č. 2 (4. 4. 2023), část č. 78 (18. 4. 2023), část č. 205 (2. 5. 2023)

8. Vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů /sněmovní tisk 352/ - druhé čtení
část č. 16 (4. 4. 2023)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 387/ - druhé čtení
část č. 23 (4. 4. 2023)

143. Odvolání Markéty Pekarové Adamové z funkce předsedkyně Poslanecké sněmovny
část č. 34 (4. 4. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

část č. 17 (16. 5. 2023), část č. 61 (17. 5. 2023), část č. 139, část č. 147 (30. 5. 2023), část č. 290 (13. 6. 2023)

71. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Martina Baxy a Jany Pastuchové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 241/ - prvé čtení
část č. 194 (31. 5. 2023)

112. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 71 (17. 5. 2023)

127. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2022 /sněmovní tisk 411/
část č. 327 (15. 6. 2023)

136. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 205 (1. 6. 2023)

138. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání /sněmovní dokument 2724/
část č. 246, část č. 248, část č. 250 (2. 6. 2023)

66. schůze (19. 5. - 16. 6. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 312/ - třetí čtení
část č. 63 (16. 6. 2023)

69. schůze (16. - 21. 6. 2023)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 286/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 444/ - druhé čtení  
část č. 10 (21. 6. 2023)

70. schůze (27. 6. - 12. 7. 2023)

část č. 172 (30. 6. 2023)

62. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Martina Baxy a Jany Pastuchové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 241/ - prvé čtení
část č. 158 (29. 6. 2023)

74. Návrh poslanců Marka Výborného, Marka Bendy, Vlastimila Válka, Aleše Juchelky a Aleše Dufka na vydání ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. a ústavního zákona č. 295/2021 Sb. /sněmovní tisk 276/ - prvé čtení
část č. 163 (29. 6. 2023)

98. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany /sněmovní tisk 462/ - prvé čtení
část č. 60 (27. 6. 2023)

103. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 423/ - třetí čtení
část č. 90, část č. 92 (28. 6. 2023)

119. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 111 (29. 6. 2023)

71. schůze (11. - 26. 7. 2023)

část č. 1, část č. 23 (11. 7. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - druhé čtení
část č. 71 (11. 7. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení
část č. 73, část č. 98 (12. 7. 2023), část č. 157 (13. 7. 2023)

73. schůze (29. 8. 2023)

část č. 1 (29. 8. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

část č. 157, část č. 163 (8. 9. 2023), část č. 165 (12. 9. 2023), části č. 296-297 (15. 9. 2023)

75. schůze (7. 9. 2023)

část č. 1, část č. 10, část č. 58 (7. 9. 2023)

76. schůze (26. 9. 2023)

část č. 2 (26. 9. 2023)

77. schůze (22. 9. - 13. 10. 2023)

části č. 85-86 (11. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - třetí čtení
část č. 29 (22. 9. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

část č. 113 (24. 10. 2023)

část č. 113 (24. 10. 2023), části č. 250-251, část č. 256 (27. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - prvé čtení
část č. 174 (25. 10. 2023)

79. schůze (17. - 19. 10. 2023)

část č. 60 (17. 10. 2023), část č. 194 (19. 10. 2023)

81. schůze (3. 11. - 7. 2. 2024)

část č. 32 (3. 11. 2023), část č. 35 (3. 11. 2023)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 410/ - třetí čtení
část č. 30, část č. 32 (3. 11. 2023)

82. schůze (14. 11. - 1. 12. 2023)

část č. 2 (14. 11. 2023), část č. 104 (28. 11. 2023), část č. 201 (29. 11. 2023)

133. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 543/ - třetí čtení
část č. 224 (1. 12. 2023)

138. Návrh na volbu člena Rady Státního fondu kinematografie
část č. 171 (29. 11. 2023)

86. schůze (12. - 13. 12. 2023)

část č. 34 (13. 12. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 439/ - druhé čtení  
část č. 16 (12. 12. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, a zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 461/ - druhé čtení  
část č. 16 (12. 12. 2023)

115. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o státních hranicích, podepsaná dne 9. listopadu 2023 v Praze /sněmovní tisk 588/ - prvé čtení
část č. 60 (13. 12. 2023)

87. schůze (16. - 26. 1. 2024)

část č. 35 (23. 1. 2024), část č. 47 (26. 1. 2024)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 614/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 32 (16. 1. 2024)

88. schůze (17. - 25. 1. 2024)

část č. 1 (17. 1. 2024), část č. 200 (23. 1. 2024), část č. 335 (24. 1. 2024), část č. 352 (25. 1. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - prvé čtení
část č. 44, část č. 46 (17. 1. 2024), část č. 189, část č. 193 (19. 1. 2024), část č. 286 (24. 1. 2024), část č. 387 (25. 1. 2024)

90. schůze (25. 1. 2024)

část č. 7 (25. 1. 2024)

92. schůze (6. - 7. 2. 2024)

107. Návrh poslanců Marka Bendy, Markéty Pekarové Adamové, Aleše Dufka, Ondřeje Lochmana, Jakuba Michálka, Josefa Kotta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 606/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 30 (6. 2. 2024)

93. schůze (8. 2. 2024)

část č. 21 (8. 2. 2024)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

část č. 2 (27. 2. 2024), část č. 153 (6. 3. 2024), část č. 189 (7. 3. 2024)

17. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 497/ - prvé čtení
část č. 250 (8. 3. 2024)

113. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o zpětném přebírání a průvozu osob, podepsaná dne 11. října 2023 v Praze /sněmovní tisk 580/ - druhé čtení
část č. 62 (29. 2. 2024)

123. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Martina Baxy a Jany Pastuchové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 241/ - třetí čtení
část č. 45 (28. 2. 2024)

146. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2020 /sněmovní tisk 125/
část č. 70 (29. 2. 2024)

155. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2023 /sněmovní tisk 577/
část č. 200 (7. 3. 2024)

95. schůze (28. 2. 2024)

část č. 32 (28. 2. 2024)

96. schůze (19. - 20. 3. 2024)

část č. 1 (19. 3. 2024)

97. schůze (19. - 20. 3. 2024)

1. Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku
část č. 87 (20. 3. 2024)

98. schůze (9. - 19. 4. 2024)

část č. 2 (9. 4. 2024), část č. 92 (16. 4. 2024)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 634/ - prvé čtení
část č. 230 (19. 4. 2024)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 640/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 168 (17. 4. 2024)

126. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 569/ - třetí čtení  
část č. 42 (10. 4. 2024)

157. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 169 (17. 4. 2024)

99. schůze (11. 4. 2024)

Slib poslance
část č. 27 (11. 4. 2024)

101. schůze (2. - 22. 5. 2024)

část č. 1 (2. 5. 2024), část č. 63 (3. 5. 2024)

102. schůze (9. - 10. 5. 2024)

část č. 1, část č. 39 (9. 5. 2024), části č. 105-106, část č. 108 (10. 5. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - druhé čtení
část č. 53, část č. 57 (9. 5. 2024)

103. schůze (21. - 31. 5. 2024)

část č. 2, část č. 16 (21. 5. 2024), část č. 69 (23. 5. 2024), část č. 103 (24. 5. 2024)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 688/ - prvé čtení
část č. 130 (24. 5. 2024)

129. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 519/ - třetí čtení  
část č. 42 (22. 5. 2024)

162. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 159 (31. 5. 2024)

104. schůze (28. - 30. 5. 2024)

část č. 1 (28. 5. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 696/ - prvé čtení
části č. 151-152 (30. 5. 2024)

105. schůze (11. - 13. 6. 2024)

část č. 1 (11. 6. 2024)

143. Návrh změny rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2024 /sněmovní tisk 711/  
část č. 46 (13. 6. 2024)

153. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 43 (13. 6. 2024)

107. schůze (12. - 14. 6. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - třetí čtení
části č. 47-49, část č. 54, část č. 56 (14. 6. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP