Sněmovní tisk 588
Sml. mezi ČR a SR o státních hranicích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 24. 11. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 588/0 dne 24. 11. 2023.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 626/23, PID ALBSCNDJG4ZJ.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 29. 11. 2023 (usnesení č. 216). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 12. 2023 na 86. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 870).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 12. 1. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 588/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 29. 2. 2024 na 94. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 49, usnesení č. 914).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 23. 11. 2023 jako senátní tisk 194/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 11. 2023 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 13. 12. 2023 a přijal usnesení č. 127, které bylo rozdáno jako tisk 194/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 19. 12. 2023 a přijal usnesení č. 134, které bylo rozdáno jako tisk 194/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 3. 2024 na 22. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 380).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 8. 3. 2024.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dvoustranná dohoda, hranice, SlovenskoISP (příhlásit)