(9.10 hodin)

 

Poslanec Patrik Nacher: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane premiére, dámy a pánové...

 

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Vydržte chvilinku. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím o klid. Děkuji. Prosím, můžete pokračovat.

 

Poslanec Patrik Nacher: Já tentokrát nepřicházím se zařazením bodu, který se týká krátkodobého ubytování, nýbrž v návaznosti na téměř nekonečné jednání pražského zastupitelstva přicházím s novým bodem, který bych tak pracovně za pochodu nazval Pražská kauza STAN a její přesah na celostátní politiku.

Já se omlouvám, my jsme čtrnáct hodin jednali o kauze Petra Hlubučka. Opozice nakonec na protest proti jednání koalice opustila zastupitelstvo v půl třetí ráno, zastupitelstvo dál pokračovalo. A ty informace, které tam zazněly na mikrofon, dámy a pánové - a nebylo to od opozice, bylo to od koalice, bylo to mimo jiné od radní Hany Kordové Marvanové - jsou natolik závažné, že si myslím, že si zaslouží tady slyšet stanovisko jak premiéra, tak ministra vnitra. Já jsem přemýšlel po dvou hodinách spánku, jestli tady s tím vůbec mám vystoupit, nicméně v momentě, kdy pražské STAN navrhl na tuto pozici Janu Plamínkovou ještě předtím, než my jsme vůbec vzali na vědomí rezignaci Petra Hlubučka, až tak se na to spěchalo - já jsem to včera nazval tak, že to je sice legální dle jednacího řádu, ale není to legitimní - tak to považuji za velmi vážné. To byla hlavní priorita, bohužel, ne celé pražské koalice, ale části. Rychle navolit náhradníka, který v půl sedmé rezignoval. A ta nominace tam přišla už pár hodin poté.

Já si myslím, že vzhledem k informacím, které tam zazněly, a k té šíři a k tomu, že tam padala jména jako třeba Stanislav Polčák a podobně, že to není pouze komunální politika a komunální problém, a já bych si dovolil to zařadit dnes jako první bod našeho jednání. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Děkuji, pane poslanče. Nyní je přihlášen pan poslanec Berkovec. (O slovo se hlásí také poslanec Benda.) S přednostním právem se ale hlásí - ne? Nespěchá to, dobře, takže dáme přednost panu poslanci Berkovcovi, který se hlásí k pořadu schůze. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Děkuji, vážená paní předsedající. Vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych navrhl bod, který má titul Strategická komunikace. Já bych byl velmi rád, kdybychom se něco dozvěděli o strategické komunikaci vlády. Ono to vlastně souvisí s tím bodem, který navrhl vážený kolega Králíček.

My jsme včera s místopředsedkyní petičního výboru, váženou paní kolegyní Ninou Novákovou, přijali od petentů petici, která je vlastně namířena proti dezinformacím, která požaduje vysvětlení toho, proč některé toky informací jsou zastavovány. Má 25 000 ověřených elektronických podpisů plus přibývají další tištěné a další elektronické. Proto bych rád navrhl bod s tímto názvem po 13.30, tedy po tom bodu, který navrhoval kolega Králíček. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Také děkuji. Nyní - jestli má ještě zájem pan předseda Benda? Ano, poté se hlásí pan předseda Marek Výborný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane premiére, dámy a pánové, já navrhuji jako bod 1 návrh na zkrácení zákonné lhůty podle § 95 odst. 1 jednacího řádu pro projednání sněmovního tisku 235. Pak případně v bodě vysvětlím, došlo tady včera k jisté chybičce, takže navrhuji, abychom se tuto chybičku pokusili překlenout. Bod 1, zkrácení zákonné lhůty.

 

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Ano, děkuji. Hlásí se ještě někdo? Ano, prosím, pan Marek Výborný, pan předseda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já bych, kolegyně, kolegové, požádal i na základě dohody z grémia o zařazení na dnešní program sněmovního tisku 237, novela zákona o důchodovém pojištění, a to ve druhém čtení. Výbor pro sociální politiku zákon projednal dne 15. června, lhůta tam byla námi zkrácena na jeden den, můžeme tedy tento zákon ve druhém čtení dnes projednat. Navrhuji potom jeho pevné zařazení na 11. hodinu. Ještě jednou, sněmovní tisk 237, novela zákona o důchodovém pojištění. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Také děkuji. Hlásí se ještě někdo ke schválenému pořadu schůze, popřípadě má někdo návrh na změnu? Ještě pan předseda Cogan. Prosím.

 

Poslanec Josef Cogan: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych si jenom dovolil dát veto na návrh Patrika Nachera. Odůvodnění je stejné jako včera. Ta situace se nijak nezměnila do dnešního dne. Já nevím, jestli máme tady opravdu řešit věci samosprávy, jestli tady řešit třeba Brno, jestli máme řešit třeba Chomutov do budoucna nebo cokoli jiného. V podstatě orgány činné v trestním řízení jednají. (Protestní výkřiky a bušení do lavic z levé strany sálu.) Nevím, jestli se to týká tady někoho konkrétně ze Sněmovny v téhle chvíli, a my máme předně (řešit?) věci, které má na starosti Sněmovna.

 

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Děkuji. S přednostním právem paní předsedkyně Schillerová.

 

Poslankyně Alena Schillerová: Pane předsedo Cogane, prostřednictvím paní místopředsedkyně, z toho se nevykecáte. Nevykecáte! Můžete stokrát vytáhnout Brno, pana Švachulu, bývalého člena ODS, který přešel do hnutí ANO. Bohužel, nám to je líto, je nám líto, že jsme si pustili do svých řad takového člověka, dnes je nepravomocně odsouzen, je to dobře, a celá brněnská organizace byla rozpuštěna a postavila se znovu. Takže prosím, teď tady řešte vaše problémy, vaše konkrétní problémy. Já si myslím, že média jsou toho plná. Mně bylo zle z některých zpráv, úplně zle jako člověku, jako ženě, které jsem četla v médiích, fyzicky zle, musím předeslat, když jsem tam četla některé - nebudu tady o tom vůbec mluvit, protože je mi to žinantní jako ženě, a myslím si, že to, co zažil můj kolega Patrik Nacher, co mi stihl jenom říct, že ani se na tištěné stránky ani on-line stránky nedostalo.

Takže prosím, my se chceme o tom jenom bavit. Je to legitimní. Já si vzpomínám, že byla témata, která jste tady řešili skoro celé dva roky, a myslím si, že vůbec nedosahovala takovýchto rozměrů jako tento organizovaný zločin. (Potlesk a výkřiky zleva.)

 

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Děkuji. Vidím, že se již nikdo nehlásí. Nyní se vypořádáme s návrhy na změnu pořadu 25. schůze. Prosím o klid!

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Králíčka, který navrhuje zařadit nový bod s názvem Boj proti dezinformacím. Já přivolám kolegy z předsálí.

Mezitím přečtu oznámení: pan poslanec Kolovratník hlasuje s náhradní kartou číslo 28.

Dále ještě přečtu omluvy. Omlouvá se pan poslanec Dvořák z celého jednacího dne ze zdravotních důvodů a dále se omlouvá pan poslanec Jan Richter z důvodů pracovních po celý den. Poslední omluvou je omluva paní poslankyně Malé z dnešního jednání z důvodů pracovních.

 

Nyní bychom se vypořádali s hlasováním. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Králíčka na zařazení nového bodu Boj proti dezinformacím.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 173, přihlášeno 142 poslanců a poslankyň, pro 68, proti 4. Návrh byl zamítnut. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP