Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Ivan Kočárník

Schůze: 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

XIV. Předběžná zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za rok 1992
část č. 10 (28. 1. 1993)

4. schůze (2. - 5. 2. 1993)

část č. 5 (5. 2. 1993)

IX. Návrh Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o používání peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu
část č. 6 (5. 2. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

I. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 2 (20. 4. 1993)

XXVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 34 (22. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 3
část č. 2 (18. 5. 1993), části č. 6-8 (19. 5. 1993), části č. 32-33 (20. 5. 1993)

Bod č. 8
část č. 11 (19. 5. 1993)

XXI. Zpráva vlády České republiky o plnění státního rozpočtu za I. čtvrtletí 1993 podle sněmovního tisku 302
části č. 30-31 (20. 5. 1993)

Bod č. 22
část č. 31 (20. 5. 1993)

Bod č. 23
část č. 33 (20. 5. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

Bod č. 4
části č. 2-3 (15. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

Bod č. 5
část č. 3 (7. 7. 1993)

XXIV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu dodatek č. 1 k platební smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou podepsaný v Praze a Bratislavě dne 20. května 1993, podle sněmovních tisků 38
část č. 20 (8. 7. 1993)

Bod č. 36
část č. 38, část č. 40 (10. 7. 1993)

Bod č. 39
část č. 43, část č. 45 (10. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

XXI. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1993 podle sněmovního tisku 497
části č. 17-18 (16. 9. 1993)

XXIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 14. ledna 1993 v Praze podle sněmovního tisku 427
část č. 20 (16. 9. 1993)

XXIV. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování na státních hranicích v železniční a silniční dopravě, podepsaná dne 30. března 1993 podle sněmovního tisku 487
část č. 20 (16. 9. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

VIII. Zpráva o bezpečnostní situaci v České republice
část č. 10 (13. 10. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

část č. 8 (2. 12. 1993)

Bod č. 3
části č. 2-3 (1. 12. 1993)

Bod č. 4
části č. 4-5 (1. 12. 1993)

Bod č. 5
část č. 5 (1. 12. 1993), část č. 8 (2. 12. 1993)

Bod č. 6
část č. 6 (1. 12. 1993), část č. 9 (2. 12. 1993)

Bod č. 8
část č. 10 (2. 12. 1993), část č. 18 (3. 12. 1993)

Bod č. 9
část č. 13, část č. 16 (2. 12. 1993), část č. 19, část č. 21 (3. 12. 1993)

XIII. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. - 3. čtvrtletí 1993, podle sněmovního tisku 745
část č. 24 (3. 12. 1993)

Bod č. 15
část č. 26, část č. 34 (3. 12. 1993), část č. 35, část č. 39 (7. 12. 1993)

XXVII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 16. září 1993, podle sněmovního tisku 608
část č. 47 (8. 12. 1993)

XXXXII. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 741
část č. 56 (9. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 30
část č. 27 (17. 2. 1994)

Bod č. 31
část č. 29 (18. 2. 1994)

Bod č. 32
část č. 30, část č. 34 (18. 2. 1994)

Bod č. 33
část č. 34 (18. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

XV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Austrálií o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná v Canbeře 30. září 1993, podle sněmovního tisku 787
část č. 18 (24. 3. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

IV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 8. listopadu 1983 v Bukurešti a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 12. listopadu 1993 v Praze, podle sněmovního tisku 869
část č. 3 (31. 5. 1994)

Bod č. 5
část č. 3 (31. 5. 1994)

Bod č. 17
část č. 11, část č. 14 (1. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

část č. 15 (8. 7. 1994)

Bod č. 7
části č. 6-7 (7. 7. 1994), část č. 14 (8. 7. 1994)

XI. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. čtvrtletí 1994, podle sněmovního tisku 1014
části č. 18-19 (8. 7. 1994)

22. schůze (8. 9. 1994)

VI. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1995 v Poslanecké sněmovně
část č. 6 (8. 9. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

XXIV. Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. dubna 1994 v Moskvě, podle sněmovního tisku 975
část č. 13 (28. 9. 1994)

XXV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 12. února 1994, podle sněmovního tisku 1023
část č. 13 (28. 9. 1994)

XXVIII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
část č. 18 (29. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

část č. 17 (3. 11. 1994)

VI. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Bangkoku dne 2. února 1994, podle sněmovního tisku 1102
část č. 4 (1. 11. 1994)

VII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Lisabonu dne 24. května 1994, podle sněmovního tisku 1103
část č. 4 (1. 11. 1994)

VIII. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1994, podle sněmovního tisku 1211
části č. 5-6 (1. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 19 (8. 12. 1994)

Bod č. 4
část č. 7, část č. 12 (7. 12. 1994)

Bod č. 5
části č. 9-11 (7. 12. 1994)

Bod č. 6
část č. 13 (7. 12. 1994)

Bod č. 7
části č. 13-14 (7. 12. 1994)

Bod č. 8
část č. 14 (7. 12. 1994)

Bod č. 9
část č. 15 (7. 12. 1994), části č. 25-26 (8. 12. 1994)

Bod č. 10
část č. 19 (8. 12. 1994)

Bod č. 11
část č. 19, části č. 21-22, část č. 27 (8. 12. 1994)

Bod č. 20
část č. 28 (9. 12. 1994), část č. 52 (14. 12. 1994)

XXXVIII. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 1994, podle sněmovního tisku 1391
část č. 60 (15. 12. 1994)

XXXX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Korejské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná v Soulu dne 27. 4. 1992, doplněná nótou ministerstva zahraničních věcí České republiky ze dne 18. 3. 1994 a nótou Velvyslanectví Korejské republiky ze dne 11. 4. 1994 a Dohoda mezi ČSFR a Tureckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic podepsaná dne 30. 4. 1992 v Ankaře, doplněná nótou ministerstva zahraničních věcí ze dne 13. 9. 1993 a nótou Velvyslanectví turecké republiky ze dne 8. 2. 1994, podle sněmovního tisku 1183
část č. 61 (15. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

IV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová dohoda o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou, podepsaná dne 15. září 1994 v Praze, podle sněmovního tisku 1290
část č. 2 (7. 2. 1995)

V. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Indonésie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů, podepsaná v Jakartě dne 4. října 1994, podle sněmovního tisku 1323
část č. 2 (7. 2. 1995)

Bod č. 7
část č. 4 (7. 2. 1995)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

V. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. června 1994 v Praze, podle sněmovního tisku 1392
část č. 4 (14. 3. 1995)

VIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Estonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Tallinu dne 24. října 1994, podle sněmovního tisku 1408
část č. 4 (14. 3. 1995)

IX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o změně Smlouvy, podepsané v Praze dne 30. března 1993 mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování na státních hranicích v železniční a silniční dopravě, podepsaná v Bratislavě dne 23. ledna 1995, podle sněmovního tisku 1524
část č. 4 (14. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

části č. 5-6 (18. 4. 1995), část č. 30 (20. 4. 1995)

III. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Finska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Praze dne 2. prosince 1994, podle sněmovního tisku 1426
část č. 1 (18. 4. 1995)

Bod č. 4
části č. 2-3 (18. 4. 1995)

Bod č. 5
část č. 4 (18. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

III. Vládní návrh zákona, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, podepsaná v Káhiře dne 19. ledna 1995, podle sněmovního tisku 1525
část č. 2 (23. 5. 1995)

IV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 24. října 1994 v Tallinu, Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 25. října 1994 v Rize a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. října 1994 ve Vilniusu, podle sněmovního tisku 1587
část č. 2 (23. 5. 1995)

V. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 23. listopadu 1994 v Abu Dhabi, podle sněmovního tisku 1601
část č. 3 (23. 5. 1995)

Bod č. 29
část č. 24, část č. 29 (25. 5. 1995), část č. 30 (26. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

části č. 24-25 (22. 6. 1995)

VI. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na výpověď Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsané dne 4. února 1993 v Praze a doplněné Dodatkem č. 1, podepsaným dne 20. května 1993, Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o používání peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu, podepsané dne 4. února 1993 v Praze a Protokolu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o platebním vypořádání vzájemných pohledávek a závazků právnických osob a fyzických osob - podnikatelů, vzniklých před 8. únorem 1993, podepsaného dne 4. února 1993 v Praze, podle sněmovního tisku 1822
část č. 11 (21. 6. 1995)

VII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. dubna 1995 v Manile, podle sněmovního tisku 1700
část č. 11 (21. 6. 1995)

VIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 8. dubna 1995 v Singapuru, podle sněmovního tisku 1701
část č. 12 (21. 6. 1995)

IX. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Austrálií o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Canbeře dne 28. března 1995, podle sněmovního tisku 1699
část č. 12 (21. 6. 1995)

Bod č. 13
část č. 16 (21. 6. 1995), část č. 23 (22. 6. 1995)

Bod č. 14
část č. 17 (21. 6. 1995), část č. 62 (29. 6. 1995)

Bod č. 15
část č. 18 (21. 6. 1995)

Bod č. 16
část č. 19 (22. 6. 1995), části č. 62-63, části č. 65-66 (29. 6. 1995)

XXXV. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za l. čtvrtletí 1995, podle sněmovního tisku 1776
část č. 53 (28. 6. 1995)

Bod č. 39
část č. 67 (29. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

Bod č. 3
části č. 3-4 (26. 9. 1995)

VIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 24. dubna 1995 v Praze, podle sněmovního tisku 1775.
část č. 7 (26. 9. 1995)

IX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci celních správ, podepsaná ve Furth im Wald dne 19. května 1995, podle sněmovního tisku 1857.
část č. 7 (26. 9. 1995)

X. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Tádžikistán o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 11. února 1994 v Praze, podle sněmovního tisku 1858.
část č. 7 (26. 9. 1995)

XI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Švédského království o vzájemné spolupráci v celních otázkách, podepsaná ve Stockholmu dne 24. března 1995, podle sněmovního tisku 1873.
část č. 7 (26. 9. 1995)

Bod č. 22
část č. 13 (27. 9. 1995), části č. 24-25 (28. 9. 1995)

XXXVIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. dubna 1995 v Caracasu, podle sněmovního tisku 1906 - prvé čtení.
část č. 28 (28. 9. 1995)

35. schůze (18. 10. 1995)

III. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996, podle sněmovního tisku 1936 - prvé čtení
část č. 3, část č. 6 (18. 10. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

část č. 24 (2. 11. 1995)

XXXV. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Albánskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Tiraně dne 22. června 1995, podle sněmovního tisku 1933 - prvé čtení
část č. 39 (3. 11. 1995)

XXXVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1947 - prvé čtení
část č. 39 (3. 11. 1995)

XXXVII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. dubna 1995 v Caracasu, podle sněmovního tisku 1906 druhé čtení
část č. 39 (3. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

část č. 37, část č. 40 (12. 12. 1995)

II. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za první pololetí 1995, podle sněmovního tisku 1945
části č. 2-3 (5. 12. 1995)

IX. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996, podle sněmovního tisku 1936 - druhé čtení
části č. 5-6, část č. 9 (6. 12. 1995)

XVIII. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
část č. 25 (7. 12. 1995)

XIX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 14. listopadu 1995, podle sněmovního tisku 1986 - prvé čtení
část č. 29 (8. 12. 1995)

XX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví, podepsaná v Praze dne 20. října 1995, podle sněmovního tisku 1987 - prvé čtení
část č. 29 (8. 12. 1995)

XXXVII. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na r. 1996 podle sněmovního tisku 1936 - třetí čtení
části č. 36-37 (12. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

VI. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 17. listopadu 1995 (sněmovní tisk 1991) - prvé čtení
část č. 4 (19. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

část č. 25 (8. 2. 1996), část č. 51 (14. 2. 1996), část č. 64 (15. 2. 1996)

XXXII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2054) - prvé čtení
část č. 20 (8. 2. 1996)

XXXIII. Vládní návrh zákona o oceňování majetku (sněmovní tisk 2055) - prvé čtení
část č. 20 (8. 2. 1996)

XXXIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2071) - prvé čtení
část č. 21 (8. 2. 1996)

XXXV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. (sněmovní tisk 2072) - prvé čtení
část č. 21 (8. 2. 1996)

XXXVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2080) - prvé čtení
část č. 21 (8. 2. 1996)

XXXVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. (sněmovní tisk 2086) - prvé čtení
část č. 21 (8. 2. 1996)

XXXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2091) - prvé čtení
část č. 26 (9. 2. 1996)

LXXXV. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 4. prosince 1995 (sněmovní tisk 2029) - prvé čtení
část č. 53 (14. 2. 1996)

LXXXVI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o vzájemné správní pomoci jejich celních správ, podepsané v Praze dne 17. listopadu 1995 (sněmovní tisk 2067) - prvé čtení
část č. 53 (14. 2. 1996)

LXXXVII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku mezi Evropským hospodářským společenstvím a zeměmi ESVO ze dne 28. dubna 1987 a k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi Evropským hospodářským společenstvím a zeměmi ESVO ze dne 20. května 1987, který byl schválen Usnesením vlády ze dne 10. ledna 1996 č. 57 (sněmovní tisk 2095) - prvé čtení
část č. 53 (14. 2. 1996)

IC. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 17. listopadu 1995 (sněmovní tisk 1991) - druhé čtení
část č. 59 (15. 2. 1996)

CII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví, podepsaná v Praze dne 20. října 1995 (sněmovní tisk 1987) - druhé čtení
část č. 59 (15. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2115 - prvé čtení
část č. 15 (13. 3. 1996)

21. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 8. ledna 1996 v Kuvajtu, podle sněmovního tisku 2110 - prvé čtení
část č. 15 (13. 3. 1996)

22. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 4. prosince 1995, podle sněmovního tisku 2029 - druhé čtení
část č. 15 (13. 3. 1996)

23. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o vzájemné správní pomoci jejich celních správ, podepsané v Praze dne 17. listopadu 1995, podle sněmovního tisku 2067 - druhé čtení
část č. 15 (13. 3. 1996)

24. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku mezi Evropským hospodářským společenstvím a zeměmi ESVO ze dne 28. dubna 1987 a k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi Evropským hospodářským společenstvím a zeměmi ESVO ze dne 20. května 1987, který byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 10. ledna 1996 č. 57, podle sněmovního tisku 2095 - druhé čtení
část č. 15 (13. 3. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

III. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2071 - druhé čtení
část č. 9 (24. 4. 1996)

XVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2080 - druhé čtení
část č. 9 (24. 4. 1996)

XVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2091 - druhé čtení
část č. 10 (24. 4. 1996)

XVIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 8. ledna 1996 v Kuvajtu, podle sněmovního tisku 2110 - druhé čtení
část č. 11 (24. 4. 1996)

XXXIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční,ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2071 - třetí čtení
část č. 25 (26. 4. 1996)

XXXIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2080 - třetí čtení
část č. 25 (26. 4. 1996)

XXXV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2091 - třetí čtení
část č. 26 (26. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP