Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Marek Benda

Schůze: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42

2. schůze (26. 1. 1993)

I. Návrh volebního řádu pro hlasování při volbě prezidenta republiky
část č. 1 (26. 1. 1993)

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

část č. 1 (27. 1. 1993)

Bod č. 8
části č. 7-9 (27. 1. 1993)

XXI. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu televizního vysílání České televize po 1. lednu 1993
část č. 20 (28. 1. 1993)

4. schůze (2. - 5. 2. 1993)

IV. Návrh na zřízení a složení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro přípravu zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
část č. 2 (3. 2. 1993)

V. Návrh na zřízení a složení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky územně správního uspořádání České republiky
část č. 2 (3. 2. 1993)

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

Bod č. 26
část č. 22 (25. 2. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

část č. 1 (23. 3. 1993)

Bod č. 6
část č. 3 (23. 3. 1993), části č. 10-11 (24. 3. 1993)

XIV. Návrh statutu a jednacího řádu vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Zásah" a "Vlna"
část č. 13 (24. 3. 1993)

XIX. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 183
část č. 14 (24. 3. 1993)

XX. Volba členů Rady České tiskové kanceláře
část č. 15 (24. 3. 1993)

XXV. Návrh na tajnou volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Zásah " a "Vlna"
část č. 18 (25. 3. 1993)

XXVI. Návrh poslance Jiřího Honajzera a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá pro Národní divadlo v Praze vlastnické právo k některým nemovitostem
část č. 19 (25. 3. 1993)

Bod č. 27
části č. 20-21 (25. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

V. Vládní koncepce v oblasti mezinárodní politiky České republiky
část č. 22 (21. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 6
část č. 5 (18. 5. 1993)

Bod č. 9
část č. 12, část č. 14 (19. 5. 1993)

Bod č. 10
část č. 20, části č. 25-26 (20. 5. 1993)

XXVI. Nová zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání podle sněmovního tisku 250
části č. 36-37 (21. 5. 1993)

Bod č. 27
část č. 40 (21. 5. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

IX. Návrh poslance Ludvíka Motyčky na usnesení Poslanecké sněmovny k prodlužování práva užívání vydražených provozních jednotek
část č. 6 (15. 6. 1993)

Bod č. 12
část č. 13 (16. 6. 1993)

XV. Zpráva o činnosti Generální prokuratury České republiky
část č. 18 (17. 6. 1993)

Bod č. 16
část č. 19 (17. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

IV. Volba kandidátů na jmenování do funkcí prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 3 (7. 7. 1993)

Bod č. 27
část č. 27, část č. 31 (9. 7. 1993)

Bod č. 35
část č. 36 (10. 7. 1993)

Bod č. 36
část č. 38, část č. 42 (10. 7. 1993)

XXXVII. Návrh poslance Marka Bendy na odvolání náhradníka dočasné komise Poslanecké sněmovny pro přípravu jednacího řádu Poslanecké sněmovny
část č. 42 (10. 7. 1993)

XXXXI. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření všech nesrovnalostí souvisejících s uložením materiálu Komise Federálního shromáždění ČSFR pro vyšetření událostí 17. listopadu
část č. 46 (10. 7. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

XI. Návrh na volbu člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 14 (13. 10. 1993)

XV. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 575
část č. 23 (15. 10. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

Bod č. 7
části č. 5-7 (9. 11. 1993)

Bod č. 22
část č. 21 (11. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 15
část č. 34 (3. 12. 1993), část č. 38 (7. 12. 1993)

Bod č. 17
část č. 40 (7. 12. 1993)

XXI. Vládní návrh Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, podle sněmovního tisku 606
část č. 44 (8. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 16
části č. 11-12 (16. 2. 1994)

Bod č. 17
části č. 12-13 (16. 2. 1994)

Bod č. 23
část č. 24, část č. 26 (17. 2. 1994)

Bod č. 33
část č. 33, část č. 36 (18. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

Bod č. 3
část č. 2 (22. 3. 1994)

Bod č. 8
části č. 10-11 (23. 3. 1994)

XII. Návrh na volbu člena Rady České televize
část č. 12 (23. 3. 1994)

XVII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 22-24 (24. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

část č. 22 (29. 4. 1994)

XXV. Návrh na revokaci hlasování č. 129, týkajícího se návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad zákona u návrhu poslance R. Špačka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výborech Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 954
část č. 26 (29. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

Bod č. 20
část č. 24, část č. 29 (2. 6. 1994)

XXI. Zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, podle sněmovního tisku 855
část č. 26 (2. 6. 1994)

Bod č. 25
část č. 32, části č. 35-36 (3. 6. 1994)

20. schůze (22. 6. 1994)

I. Návrhy na vypuštění ustanovení § 42 odst. 2 písm. c) z přílohy usnesení č. 410 k vládnímu návrhu zákona o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, schváleného na 19. schůzi Poslanecké sněmovny 3. června 1994, a na odpovídající změnu odst. I. usnesení Poslanecké sněmovny č. 410
část č. 1 (22. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

část č. 22 (9. 7. 1994)

Bod č. 14
část č. 21 (9. 7. 1994)

XXIII. Návrh na volbu zástupců pojištěnců do Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a do Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
část č. 28 (9. 7. 1994)

22. schůze (8. 9. 1994)

VI. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1995 v Poslanecké sněmovně
část č. 6 (8. 9. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

Bod č. 6
části č. 3-4 (27. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

Bod č. 9
část č. 13 (2. 11. 1994)

Bod č. 17
část č. 14 (2. 11. 1994)

XXI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 22 (3. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

Bod č. 9
část č. 16 (7. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

Bod č. 19
část č. 10 (8. 2. 1995)

Bod č. 29
část č. 15 (8. 2. 1995)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

Bod č. 20
část č. 13 (15. 3. 1995)

XXII. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednávání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, podle sněmovního tisku 1595
část č. 15 (15. 3. 1995)

Bod č. 26
část č. 23 (16. 3. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

část č. 22 (25. 5. 1995), část č. 31, část č. 36 (26. 5. 1995)

Bod č. 13
část č. 9 (24. 5. 1995)

XXXVII. Volba poslance do výboru Poslanecké sněmovny
část č. 37 (26. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

Bod č. 11
část č. 26 (22. 6. 1995)

Bod č. 16
část č. 63 (29. 6. 1995)

Bod č. 24
část č. 49 (28. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

Bod č. 4
část č. 5 (26. 9. 1995)

Bod č. 22
část č. 25 (28. 9. 1995)

Bod č. 24
části č. 14-15 (27. 9. 1995)

35. schůze (18. 10. 1995)

část č. 7 (18. 10. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

část č. 13 (1. 11. 1995), část č. 29, část č. 31, část č. 33 (3. 11. 1995)

XVIII. Návrh poslanců Jana Bláhy, Jozefa Wagnera a dalších na vydání zákona o kolizi veřejného zájmu se zájmem osobním a o změnách a doplňcích některých souvisejících zákonů, podle sněmovních tisků 297, 297 A
část č. 27 (2. 11. 1995)

XXIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1931 - prvé čtení
část č. 35 (3. 11. 1995)

XXVII. Návrh volební komise na volbu člena dozorčí komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky
část č. 36 (3. 11. 1995)

Bod č. 29
část č. 37 (3. 11. 1995)

XXX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, a zákon ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 466/1992 Sb., podle sněmovního tisku 1713
část č. 38 (3. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

část č. 38 (12. 12. 1995)

VI. Návrh poslanců Jana Bláhy, Jozefa Wagnera a dalších na vydání zákona o kolizi veřejného zájmu se zájmem osobním a o změnách a doplňcích některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 297
část č. 4 (5. 12. 1995)

XI. Návrh poslanců Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 - prvé čtení
části č. 13-14 (6. 12. 1995)

XII. Návrh poslanců Jiřího Drápely a Jaroslava Sýkory na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků v České republice, podle sněmovního tisku 1915 - prvé čtení
část č. 15 (6. 12. 1995)

XV. Návrh poslanců Jana Kryčera a dalších na vydání zákona o omezení výdajů na propagaci politických stran a politických hnutí před volbami do Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1904 - prvé čtení
části č. 21-22 (7. 12. 1995)

XXI. Vládní návrh k nabídce České republiky na účast v mnohonárodních mírových silách pod vedením NATO k dohledu nad dodržováním mírové dohody na území bývalé Jugoslávie, podle sněmovního tisku 2003
část č. 32 (8. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

II. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky I. Konvence o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, 11. Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj o výsadách, imunitách a výhodách přiznaných Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj podepsaná v Paříži dne 22. února 1995 (sněmovní tisk 1982) - druhé čtení
část č. 2 (19. 12. 1995)

III. Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky (sněmovní tisk 1989) - prvé čtení
části č. 2-3 (19. 12. 1995)

IV. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k uvolnění některých objektů Ministerstva kultury
část č. 3 (19. 12. 1995)

IX. Vládní návrh zákona o vysokém školství (sněmovní tisk 2001) - prvé čtení
část č. 8 (20. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

část č. 2 (6. 2. 1996), část č. 10 (7. 2. 1996)

XVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., a mění zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2041) - prvé čtení
část č. 8 (7. 2. 1996)

XXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2073) - prvé čtení
část č. 17, část č. 20 (8. 2. 1996)

LI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže (sněmovní tisk 2092) - prvé čtení
část č. 33 (9. 2. 1996)

LVIII. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv (sněmovní tisk 2007) - prvé čtení
část č. 37 (13. 2. 1996)

LXXXVIII. Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky (sněmovní tisk 1989) - druhé čtení
část č. 54 (14. 2. 1996), část č. 56 (15. 2. 1996)

CXVIII. Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky (sněmovní tisk 1989) - třetí čtení
část č. 68 (21. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

2. Návrh poslance Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 druhé čtení
část č. 4, část č. 6 (12. 3. 1996)

31. Návrh poslanců Dalibora Matulky a Jana Navrátila na vydání ústavního zákona o referendu a o doplnění ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, podle sněmovního tisku 2096 - prvé čtení
část č. 21 (14. 3. 1996)

Bod č. 40
část č. 30 (15. 3. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

I. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích podepsaná v Židlochovicích dne 4. ledna 1996, podle sněmovního tisku 2049 - druhé čtení
část č. 2 (23. 4. 1996)

XXIX. Návrh poslance Tomáše Ježka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1992 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2005 - třetí čtení
část č. 18 (25. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP