Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Michal Hašek

Schůze: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 47, 48

1. schůze (27. 6. - 15. 8. 2006)

části č. 31-32 (21. 7. 2006)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny
část č. 46 (28. 7. 2006)

14. Návrh na zřízení výborů Poslanecké sněmovny
část č. 55 (15. 8. 2006)

15. Návrh na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny
část č. 59 (15. 8. 2006)

2. schůze (29. 8. - 15. 9. 2006)

6. Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny
část č. 9 (13. 9. 2006)

8. Změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 13 (15. 9. 2006)

4. schůze (29. 9. 2006)

1. Vysvětlení výroků předsedy vlády, místopředsedy vlády a ministra vnitra ze dne 20. 9. 2006 ve věci odposlechů ústavních činitelů
části č. 2-3, část č. 5 (29. 9. 2006)

6. schůze (24. 10. - 8. 11. 2006)

část č. 172 (8. 11. 2006)

2. Návrh poslanců Martina Bursíka, Kateřiny Jacques, Věry Jakubkové, Ondřeje Lišky, Přemysla Rabase a Olgy Zubové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 19/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 8 (24. 10. 2006)

7. schůze (28. 11. - 13. 12. 2006)

části č. 2-3 (28. 11. 2006), část č. 55, část č. 58 (30. 11. 2006), část č. 168 (12. 12. 2006)

41. Návrh na volbu Veřejného ochránce práv a jeho zástupce
část č. 172 (12. 12. 2006)

50. Informace vlády o stavu a průběhu vyjednávání mezi Českou republikou a USA o možnosti zřízení vojenské základny USA na území České republiky
část č. 103 (1. 12. 2006)

70. Návrh na ustavení volebního výboru Poslanecké sněmovny
část č. 129 (6. 12. 2006)

9. schůze (19. 1. 2007)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 30 (19. 1. 2007)

10. schůze (17. 1. 2007)

část č. 1 (17. 1. 2007)

11. schůze (30. 1. - 8. 2. 2007)

části č. 7-8, část č. 10 (30. 1. 2007), část č. 142 (7. 2. 2007), část č. 172 (8. 2. 2007)

53. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz /sněmovní tisk 94/ - třetí čtení
část č. 188 (8. 2. 2007)

12. schůze (7. 2. 2007)

část č. 1, část č. 4 (7. 2. 2007)

13. schůze (13. - 21. 3. 2007)

části č. 9-10, části č. 16-17 (13. 3. 2007)

9. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2007 /sněmovní tisk 148/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 28 (13. 3. 2007)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 156/ - prvé čtení
část č. 53, části č. 61-62 (14. 3. 2007)

34. Informace vlády ze zasedání Evropské rady v Bruselu ve dnech 8. a 9. března 2007
část č. 191 (21. 3. 2007)

14. schůze (24. 4. - 10. 5. 2007)

část č. 7, část č. 10 (24. 4. 2007)

10. Návrh poslanců Michala Haška, Robina Böhnische, Libora Ambrozka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 100/ - druhé čtení  
část č. 19 (24. 4. 2007)

22. Návrh poslanců Michala Haška, Ladislava Skopala, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 168/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 36-37 (25. 4. 2007)

34. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Zdeňka Jičínského, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa, Hany Šedivé a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o umístění prvků zařízení protiraketové obrany Spojených států amerických na území České republiky /sněmovní tisk 147/ - prvé čtení
část č. 220 (4. 5. 2007)

48. Senátní návrh zákona o Ústavu paměti národa a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 15/ - třetí čtení
část č. 156, část č. 164 (2. 5. 2007)

60. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2007 /sněmovní tisk 148/ - třetí čtení
části č. 246-247 (9. 5. 2007)

70. Informace vlády o vládní pozici k vyjednávání o institucionální reformě EU
část č. 280 (10. 5. 2007)

71. Informace vlády o stavu vyjednávání k případnému umístění radarové základny na území České republiky
část č. 264 (10. 5. 2007)

76. Ústní interpelace
část č. 112 (26. 4. 2007)

15. schůze (5. - 20. 6. 2007)

části č. 125-127 (8. 6. 2007), část č. 245 (15. 6. 2007)

10. Návrh poslanců Aleše Řebíčka, Pavla Hojdy, Věry Jakubkové, Karla Korytáře, Karla Sehoře, Milana Šimonovského, Evy Dundáčkové a Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 174/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 16 (5. 6. 2007)

17. Návrh poslanců Miloslava Kaly, Bohuslava Sobotky, Michala Haška, Zdeňka Jičínského, Cyrila Zapletala a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů /sněmovní tisk 171/ - prvé čtení
část č. 168 (13. 6. 2007)

18. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a Michala Haška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb. /sněmovní tisk 173/ - prvé čtení
část č. 25 (5. 6. 2007)

19. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského, Jiřího Paroubka, Michala Haška, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 192/ - prvé čtení
část č. 190 (13. 6. 2007)

22. Vládní návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 222/ - prvé čtení
část č. 65, část č. 68 (6. 6. 2007)

37. Senátní návrh zákona o přechodu některých dalších věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí /sněmovní tisk 14/ - třetí čtení
část č. 253 (19. 6. 2007)

46. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
část č. 273 (19. 6. 2007)

47. Informace vlády o situaci ve vládní agentuře CzechInvest
část č. 141 (12. 6. 2007)

66. Ústní interpelace
části č. 231-232 (14. 6. 2007)

16. schůze (15. 6. 2007)

část č. 5 (15. 6. 2007)

17. schůze (20. 6. 2007)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 14 (20. 6. 2007)

18. schůze (14. - 21. 8. 2007)

1. Vládní návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 222/ - druhé čtení
část č. 23 (15. 8. 2007)

2. Vládní návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 222/ - třetí čtení
část č. 43, části č. 47-48 (21. 8. 2007)

19. schůze (15. 8. 2007)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání /sněmovní tisk 262/ - prvé čtení  
část č. 6 (15. 8. 2007)

21. schůze (25. - 27. 9. 2007)

část č. 2 (25. 9. 2007)

17. Návrh poslanců Michala Haška, Jiřího Paroubka, Zdeňka Škromacha, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 242/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 66, část č. 68 (26. 9. 2007)

27. Ústní interpelace
část č. 102 (27. 9. 2007)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání /sněmovní tisk 262/ - druhé čtení  
část č. 8 (25. 9. 2007)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání /sněmovní tisk 262/ - třetí čtení
část č. 116 (27. 9. 2007)

22. schůze (16. - 31. 10. 2007)

část č. 5, část č. 9 (16. 10. 2007), části č. 36-37 (17. 10. 2007), část č. 114 (19. 10. 2007), část č. 287 (30. 10. 2007)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 /sněmovní tisk 299/ - prvé čtení
část č. 148 (23. 10. 2007)

16. Návrh poslanců Michala Haška, Jiřího Paroubka, Zdeňka Škromacha, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 242/ - druhé čtení
část č. 22 (16. 10. 2007)

51. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 323/ - prvé čtení
část č. 305 (30. 10. 2007)

57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě o bezpečnosti personálu Organizace spojených národů a přidruženého personálu přijatý dne 8. prosince 2005 /sněmovní tisk 226/ - prvé čtení
část č. 40 (17. 10. 2007)

73. Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) /sněmovní tisk 223/ - třetí čtení
část č. 330 (31. 10. 2007)

84. Návrh poslanců Michala Haška, Jiřího Paroubka, Zdeňka Škromacha, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 242/ - třetí čtení
část č. 277 (26. 10. 2007)

89. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
část č. 238 (25. 10. 2007)

99. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky /sněmovní tisk 246/
část č. 359 (31. 10. 2007)

107. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden - červen 2007 /sněmovní tisk 285/
část č. 126 (19. 10. 2007)

115. Ústní interpelace
části č. 99-100 (18. 10. 2007)

23. schůze (27. 11. - 7. 12. 2007)

4. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 /sněmovní tisk 299/ - druhé čtení
část č. 42 (28. 11. 2007)

32. Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 329/ - prvé čtení
část č. 94 (29. 11. 2007)

42. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 /sněmovní tisk 299/ - třetí čtení
část č. 179 (5. 12. 2007)

46. Dotační programy zemědělství pro rok 2008, poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (vládní návrh) /sněmovní tisk 352/
část č. 232 (7. 12. 2007)

59. Návrh na volbu zástupce finančního arbitra
část č. 198 (6. 12. 2007)

86. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 193 (6. 12. 2007)

24. schůze (4. - 5. 12. 2007)

části č. 1-2 (4. 12. 2007)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 33 (4. 12. 2007), část č. 35 (5. 12. 2007)

27. schůze (29. 1. - 13. 2. 2008)

část č. 5 (29. 1. 2008), část č. 176 (6. 2. 2008)

15. Návrh poslanců Borise Šťastného, Olgy Zubové a Jiřího Carbola na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb. /sněmovní tisk 142/ - druhé čtení
část č. 247 (13. 2. 2008)

28. schůze (11. 3. - 1. 4. 2008)

část č. 209 (25. 3. 2008)

13. Návrh poslanců Michala Haška, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Jiřího Paroubka, Davida Ratha a dalších na vydání zákona o přechodu Úrazové nemocnice v Brně a o změně zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 373/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 123, část č. 128, část č. 136, část č. 138 (18. 3. 2008)

14. Návrh poslanců Mirka Topolánka, Michala Doktora a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 413/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 217, části č. 221-223 (25. 3. 2008)

25. Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Davida Ratha, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona o zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví /sněmovní tisk 372/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 147 (18. 3. 2008)

55. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů /sněmovní tisk 389/ - třetí čtení
části č. 150-151 (19. 3. 2008)

30. schůze (22. 4. - 7. 5. 2008)

část č. 4 (22. 4. 2008), část č. 183 (30. 4. 2008)

36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 478/ - prvé čtení
část č. 133 (25. 4. 2008)

37. Vládní návrh zákona o zmírnění některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody, o vypořádání majetkových vztahů mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) /sněmovní tisk 482/ - prvé čtení
část č. 157 (29. 4. 2008)

31. schůze (30. 4. 2008)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 18 (30. 4. 2008)

32. schůze (3. - 25. 6. 2008)

část č. 2, část č. 8, část č. 12 (3. 6. 2008), část č. 103 (6. 6. 2008), část č. 122 (10. 6. 2008), části č. 153-154 (11. 6. 2008), část č. 191, část č. 194 (12. 6. 2008), část č. 217 (13. 6. 2008), část č. 235 (25. 6. 2008)

40. Návrh na zřízení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi
části č. 218-219 (13. 6. 2008)

107. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 8 ze dne 14. srpna 2006
část č. 44, část č. 46, část č. 49 (4. 6. 2008)

108. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 14 ze dne 15. srpna 2006
část č. 148, část č. 150, část č. 156, část č. 181 (11. 6. 2008), část č. 222 (13. 6. 2008)

125. Návrh poslanců Michala Haška, Ladislava Skopala, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 168/ - třetí čtení  
část č. 239 (25. 6. 2008)

33. schůze (13. 6. 2008)

část č. 1, část č. 4, část č. 9 (13. 6. 2008)

34. schůze (18. - 25. 6. 2008)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb. /sněmovní tisk 433/ - druhé čtení
část č. 25 (18. 6. 2008)

38. schůze (23. - 26. 9. 2008)

část č. 5 (23. 9. 2008)

2. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření neoprávněných zásahů do soukromého a rodinného života některých osob uskutečňovaných za účelem nátlaku na členy Parlamentu České republiky
část č. 11 (23. 9. 2008)

36. Ústní interpelace
část č. 96 (25. 9. 2008)

39. schůze (21. - 31. 10. 2008)

část č. 3 (21. 10. 2008)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 612/ - prvé čtení  
část č. 20, část č. 23, část č. 31 (21. 10. 2008), část č. 34 (22. 10. 2008)

39. Návrh poslanců Michala Haška, Petra Zgarby, Františka Novosada, Václava Grünera, Ladislava Skopala a Josefa Čerňanského na vydání zákona o významné tržní síle a jejím zneužití /sněmovní tisk 431/ - prvé čtení
část č. 127, část č. 130, část č. 134 (29. 10. 2008)

97. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zřízení radarové stanice protiraketové obrany Spojených států v České republice, podepsaná dne 8. července 2008 v Praze /sněmovní tisk 621/ - prvé čtení
část č. 96 (29. 10. 2008)

125. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 592/ - třetí čtení
část č. 195 (31. 10. 2008)

40. schůze (22. 10. 2008)

části č. 2-3 (22. 10. 2008)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 31 (22. 10. 2008)

41. schůze (11. 11. 2008)

2. Návrh poslanců Michala Haška, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Jiřího Paroubka, Davida Ratha a dalších na vydání zákona o přechodu Úrazové nemocnice v Brně a o změně zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 373/ - třetí čtení
část č. 6, část č. 10 (11. 11. 2008)

44. schůze (2. - 19. 12. 2008)

22. Vládní návrh působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2009 /sněmovní tisk 641/
části č. 100-102 (19. 12. 2008)

45. schůze (3. - 10. 12. 2008)

6. Dotační programy zemědělství pro rok 2009, poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (vládní návrh) /sněmovní tisk 657/
část č. 51 (10. 12. 2008)

47. schůze (17. - 19. 12. 2008)

část č. 25 (19. 12. 2008)

1. Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky, Lubomíra Zaorálka, Miloslava Vlčka, Michala Haška, Davida Ratha, Jaroslava Krákory a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 504/ - druhé čtení
část č. 7, část č. 21 (17. 12. 2008)

48. schůze (4. - 20. 2. 2009)

část č. 12 (4. 2. 2009)

210. Informace předsedy vlády o národním protikrizovém plánu
část č. 383 (20. 2. 2009)

218. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 504/3/ - vrácený Senátem
část č. 151 (11. 2. 2009)


Přihlásit/registrovat se do ISP